Vježba koncentracije

 

Ova vježba ima za cilj stimulirati komunikaciju između obje hemisfere mozga i povećati sposobnost koncentracije što su i osnovni ciljevi nekih yogičkih tehnika kao što su npr. naizmjenično nosno disanje (anuloma viloma), koncentracija na plamen svijeće i sl. Prednost ove tehnike je u tome što praktikant ima povratnu informaciju o uspješnosti njegove prakse što i nije zanemarivo.

Potrebno je uzeti sliku dva kruga (dolje) i staviti je na oko 1m ispred sebe u ravnini očiju. Gledajući u prostor između krugova potrebno je »prekrižiti« oči da bi došlo do promjene fokusa. Kada do toga dođe vidjet ćete 4 kruga. Potrebno je ‘natjerati’ pogled tako da se u sredini vidi JEDAN KRUG SA BIJELIM KRIŽEM. Viđenje slike križa je dokaz da lijeva hemisfera mozga (povezana sa desnim okom) komunicira sa desnom hemisferom (povezanom sa lijevim okom) i obratno. Na početku će se križ gubiti i biti nestabilan. Najbolje je početi sa nekoliko minuta takve prakse i postepeno povećavati vrijeme svaki tjedan. Kratka i intenzivna koncentracija se čini boljom od duže i isprekidane.

Ova vježba osim spomenutog ima utjecaj i na sposobnost viđenja aure i povećanje bioenergetskog potencijala. Za one koji žele razviti svoje sposobnosti viđenja aure potrebno je da prošire vježbu sa sljedećim elementom: održavajući sliku križa potrebno je postati svjestan i ostala dva kruga prativši ih perifernim vidom. Oko obojanih krugova pojavit će se njihove aurične boje. Kada postanete sposobni analizirati svoju okolinu koristeći periferni vid i održavajući sliku križa bit ćete spremni vidjeti i čitati auru. Više o ovoj i drugim tehnikama za viđenje aure na: http://ourworld.compuserve.com/homepages/health_/seeau.htm