Biblioteka knjiga, članaka i dokumenata

Biblioteka knjiga, članaka i dokumenata 2018-06-27T20:49:44+00:00

Swami Brahmajnanananda: Yoga budnog sanjanja i astralna projekcija – download (121 preuzimanja) (PDF, 1947 kb)


Aštavakra samhita/gita – download (36 preuzimanja) (PDF, 239 kb)


Śankaraćarya: Atma-Bodha (Znanje o Jastvu) – download (63 preuzimanja)  (PDF, 401 kb)


Śankaraćarya: Aparokšanubhuti (Direktno Viđenje Stvarnosti) – download (36 preuzimanja) (PDF, 176 kb)


Učenje Ramane Maharšija:

 1. T. M. P. Mahadevan, M. A., Ph.D.: Bhagavan Ramana Maharši – download (31 preuzimanja)  (PDF, 263 kb)
 2. Ramana Maharši: Samoispitivanje – download (35 preuzimanja)  (PDF, 300 kb)
 3. Ramana Maharši: Tko sam ja? – download (41 preuzimanja) (PDF, 137 kb)
 4. Ramana Maharši: Duhovno uputstvo (Spritualna instrukcija) – download (24 preuzimanja)  (PDF, 289 kb)

U pripremi:

 1. Esencija/srž uputa (Upadeša Saram)
 2. Otkrivena Istina: Realnost u 40 stihova + Dodatak
 3. Razgovori s Ramana Maharšijem

Orlov dar – razgovor sa Carlosom Castanedom – download (9 preuzimanja)  (PDF, 142 kb)


Telepercepcija (Remote Viewing) – download (54 preuzimanja)  (PDF, 121 kb)


Swami Brahmajnanananda: Astrokoncepcija i Astrokontracepcija – download (160 preuzimanja)   (PDF, 2015 kb)


Yogeśwar Muni: Poboljšajte zdravlje – download (75 preuzimanja)  (PDF, 157 kb)


Hagiografije – download (45 preuzimanja)  (PDF, 542 kb)


Osnove o dijadama – download (42 preuzimanja) (PDF, 133 kb)


Komunikacija – download (61 preuzimanja) (PDF, 387 kb)


Swami Brahmajnanananda: Bogatstvo – download (38 preuzimanja) (PDF, 283 kb)


Swami Brahmajnanananda: Energizirajuće disanje


Swami Brahmajñanananda: Poboljšajte disanje – download (57 preuzimanja) (PDF, 214 kb)


Swami Brahmajñanananda: O preporadjanju i pranayami  – download (39 preuzimanja)  (PDF, 126 kb)


Swami Brahmajñanananda: Preporodi se: O relaksaciji i rebirthingu – download (45 preuzimanja)  (PDF, 298 kb)


Bhagavad-Gita (Pjesma Gospodnja) – download (295 preuzimanja)  (PDF, 298 kb)


Swami Narayanananda: Univerzalna Religija, Mudrost i Temelji Univerzalne Religije – download (49 preuzimanja) (PDF, 266 kb)


Swami Narayanananda: Tajne kontrole uma – download (131 preuzimanja) (PDF, 401 kb)


Swami Narayanananda: Primarna moć u čovjeku ili Kundalini Shakti – download (23 preuzimanja) (PDF, 459 kb)


U posjetu dr. Calligarisu – download (25 preuzimanja) (PDF, 183 kb)


* * *

U pripremi

Darmapada (Dharma-pada, Staza Savršenstva)


Mahamudra (Eliminiramnje mraka neznanja Velikim pečatom Praznine)


Prenošenje duha duhom (prema Huang Po-u)


Franz Bardon: Put do istinskog adepta


Prosvjetljenje ili direktno iskustvo istine

 1. Prosvjetljenje
 2. Vi i univerzum misli
 3. Nivoi prosvjetljenja i savjet za rađenje tehnke prosvjetljenja
 4. Otkriće Jastva i svjesnost Boga
 5. Povodom 25. obljetnice Intenziva prosvjetljenja

Za dodatnu (fizičku) literaturu kontaktirajte nas putem kontakt forme.