Swami Brahmajnanananda:

 1. Smiraj i milina prosvjetljenja – download (PDF, 832 kb)
 2. Yoga budnog sanjanja i astralna projekcija – download (PDF, 1947 kb)
 3. Astrokoncepcija i Astrokontracepcija – download  (PDF, 2015 kb)
 4. Bogatstvo – download (PDF, 283 kb)
 5. Energizirajuće disanje
  • Poboljšajte disanje – download (PDF, 214 kb)
  • O preporadjanju i pranayami  – download (PDF, 126 kb)
  • Preporodi se: O relaksaciji i rebirthingu – download (PDF, 298 kb)

Swami Narayanananda:

 1. Univerzalna Religija, Mudrost i Temelji Univerzalne Religije – download (PDF, 266 kb)
 2. Tajne kontrole uma – download (PDF, 401 kb)
 3. Primarna moć u čovjeku ili Kundalini Shakti – download (PDF, 459 kb)
 4. UNUTAR TEBE – download (PDF, 4.2 Mb)
 5. Riječ sadhaki (spiritualnom aspirantu) – download (PDF, 1.1 Mb)

Aštavakra samhita/gita – download (PDF, 239 kb)


Swarupa Saram (Sorupa Saram) – download (PDF, 385 kb)


Śankaraćarya:

 1. Atma-Bodha (Znanje o Jastvu) – download (PDF, 401 kb)
 2. Aparokšanubhuti (Direktno Viđenje Stvarnosti) – download (PDF, 176 kb)

Učenje Ramane Maharšija:

 1. T. M. P. Mahadevan, M. A., Ph.D.: Bhagavan Ramana Maharši – download (PDF, 263 kb)
 2. Ramana Maharši: Upadeša saram – download (PDF, 622 kb)
 3. Ramana Maharši: Samoispitivanje – download (PDF, 300 kb)
 4. Ramana Maharši: Tko sam ja? – download (PDF, 137 kb)
 5. Ramana Maharši: Duhovno uputstvo (Spritualna instrukcija) – download (PDF, 289 kb)

U pripremi:

 1. Otkrivena Istina: Realnost u 40 stihova + Dodatak
 2. Razgovori s Ramana Maharšijem

Ellam ondre (Sve jest jedno) – download (PDF, 314 kb)


Book on Yoga Celibacy – download (PDF, 2.81 mb)


Brahmacharya for boys and girls (Srimat Swami Shivananda Saraswati) – download (PDF, 3.33 mb)


YOGA VAŚIŠTA SARA – Suština Vaśištine yoge – download (PDF, 271 kb)


Orlov dar – razgovor sa Carlosom Castanedom – download (PDF, 142 kb)


Telepercepcija (Remote Viewing) – download (PDF, 121 kb)


Yogeśwar Muni: Poboljšajte zdravlje – download (PDF, 157 kb)


Hagiografije – download (PDF, 542 kb)


Osnove o dijadama – download (PDF, 133 kb)


Komunikacija – download (PDF, 387 kb)


Bhagavad-Gita (Pjesma Gospodnja) – download (PDF, 298 kb)


U posjetu dr. Calligarisu – download (PDF, 183 kb)


* * *

U pripremi

Darmapada (Dharma-pada, Staza Savršenstva)


Mahamudra (Eliminiranje mraka neznanja Velikim pečatom Praznine)


Prenošenje duha duhom (prema Huang Po-u)


Franz Bardon: Put do istinskog adepta


Prosvjetljenje ili direktno iskustvo istine

 1. Prosvjetljenje
 2. Vi i univerzum misli
 3. Nivoi prosvjetljenja i savjet za rađenje tehnke prosvjetljenja
 4. Otkriće Jastva i svjesnost Boga
 5. Povodom 25. obljetnice Intenziva prosvjetljenja

Za dodatnu (fizičku) literaturu kontaktirajte nas putem kontakt forme.