Biblioteka knjiga, članaka i dokumenata

Biblioteka knjiga, članaka i dokumenata2018-09-23T21:33:54+00:00

Swami Brahmajnanananda: Smiraj i milina prosvjetljenja – Smiraj i milina prosvjetljenja (29 preuzimanja) (PDF, 832 kb)


Swami Brahmajnanananda: Yoga budnog sanjanja i astralna projekcija – Yoga budnog sanjanja i astralna projekcija (384 preuzimanja) (PDF, 1947 kb)


Aštavakra samhita/gita – samhita/gita (116 preuzimanja) (PDF, 239 kb)


Śankaraćarya: Atma-Bodha (Znanje o Jastvu) – Atma-Bodha (Znanje o Jastvu) (185 preuzimanja)  (PDF, 401 kb)


Śankaraćarya: Aparokšanubhuti (Direktno Viđenje Stvarnosti) – Aparokšanubhuti (Direktno Viđenje Stvarnosti) (155 preuzimanja) (PDF, 176 kb)


Učenje Ramane Maharšija:

 1. T. M. P. Mahadevan, M. A., Ph.D.: Bhagavan Ramana Maharši – Bhagavan Ramana Maharši (126 preuzimanja)  (PDF, 263 kb)
 2. Ramana Maharši: Upadeša saram – Upadeša saram (35 preuzimanja)  (PDF, 622 kb)
 3. Ramana Maharši: Samoispitivanje – Samoispitivanje (81 preuzimanja)  (PDF, 300 kb)
 4. Ramana Maharši: Tko sam ja? – Tko sam ja? (117 preuzimanja) (PDF, 137 kb)
 5. Ramana Maharši: Duhovno uputstvo (Spritualna instrukcija) – Duhovno uputstvo (Spritualna instrukcija) (78 preuzimanja)  (PDF, 289 kb)

U pripremi:

 1. Esencija/srž uputa (Upadeša Saram)
 2. Otkrivena Istina: Realnost u 40 stihova + Dodatak
 3. Razgovori s Ramana Maharšijem

Orlov dar – razgovor sa Carlosom Castanedom – razgovor s Carlosom Castanedom (82 preuzimanja)  (PDF, 142 kb)


Telepercepcija (Remote Viewing) – Telepercepcija (Remote Viewing) (176 preuzimanja)  (PDF, 121 kb)


Swami Brahmajnanananda: Astrokoncepcija i Astrokontracepcija – Astrokoncepcija i Astrokontracepcija (659 preuzimanja)   (PDF, 2015 kb)


Yogeśwar Muni: Poboljšajte zdravlje – Poboljšajte zdravlje (59 preuzimanja)  (PDF, 157 kb)


Hagiografije – Hagiografije (147 preuzimanja)  (PDF, 542 kb)


Osnove o dijadama – Osnove o dijadama (111 preuzimanja) (PDF, 133 kb)


Komunikacija – Komunikacija (170 preuzimanja) (PDF, 387 kb)


Swami Brahmajnanananda: Bogatstvo – Bogatstvo (127 preuzimanja) (PDF, 283 kb)


Swami Brahmajnanananda: Energizirajuće disanje


Swami Brahmajñanananda: Poboljšajte disanje – Poboljšajte disanje (154 preuzimanja) (PDF, 214 kb)


Swami Brahmajñanananda: O preporadjanju i pranayami  – O preporadjanju i pranayami (105 preuzimanja)  (PDF, 126 kb)


Swami Brahmajñanananda: Preporodi se: O relaksaciji i rebirthingu – Preporodi se: O relaksaciji i rebirthingu (125 preuzimanja)  (PDF, 298 kb)


Bhagavad-Gita (Pjesma Gospodnja) – Bhagavad-Gita (Pjesma Gospodnja) (889 preuzimanja)  (PDF, 298 kb)


Swami Narayanananda: Univerzalna Religija, Mudrost i Temelji Univerzalne Religije – Univerzalna Religija, Mudrost i Temelji Univerzalne Religije (184 preuzimanja) (PDF, 266 kb)


Swami Narayanananda: Tajne kontrole uma – Tajne kontrole uma (622 preuzimanja) (PDF, 401 kb)


Swami Narayanananda: Primarna moć u čovjeku ili Kundalini Shakti – Primarna moć u čovjeku ili Kundalini Shakti (147 preuzimanja) (PDF, 459 kb)


U posjetu dr. Calligarisu – U posjetu dr. Calligarisu (25 preuzimanja) (PDF, 183 kb)


* * *

U pripremi

Darmapada (Dharma-pada, Staza Savršenstva)


Mahamudra (Eliminiranje mraka neznanja Velikim pečatom Praznine)


Prenošenje duha duhom (prema Huang Po-u)


Franz Bardon: Put do istinskog adepta


Prosvjetljenje ili direktno iskustvo istine

 1. Prosvjetljenje
 2. Vi i univerzum misli
 3. Nivoi prosvjetljenja i savjet za rađenje tehnke prosvjetljenja
 4. Otkriće Jastva i svjesnost Boga
 5. Povodom 25. obljetnice Intenziva prosvjetljenja

Za dodatnu (fizičku) literaturu kontaktirajte nas putem kontakt forme.