Koncentracija (Dharana)

6. stupanj Aštanga Yoge (Osmerostruke yoge).
Razvoj koncetracije je uvjet za razvoj svih sposobnosti i moći.

Koncentracija (Dharana), kao preduvjet Raja Yoge, znači usredotočenje uma na jednu točku i kontinuirano držanje uma na toj točki, objektu ili ideji, barem 12 sekundi. Makar se čini lako postići koncentraciju od 12 sekundi, to je ipak toliko visok stupanj koncentracije koji mnogi ljudi ne dosegnu čak ni nakon nekoliko godina provedenih u meditaciji. Kada bi netko bio u stanju držati um na jednoj točci, zaboravivši sve ostalo i ako bi se ta koncentracija nastavila bar 12 sekundi, on bi mogao cijeli dan uživati mir i radost. Postoji mnogo primjera u svakodnevnom životu gdje su ljudi u dubokim žalostima i iznenadnim nesrećama naglo umrli od srčane kapi, počinili samoubojstvo ili poludjeli. Primjerice, u stanju duboke žalosti, zbog npr. Gubitka voljene osobe, dolazi do automatske koncentracije uma na (u ovom slučaju) izgubljeni objekt i parcijalnog buđenja/podizanja Evolutivne Sile. Premda automatska sabranost uma ne mora uvijek biti neželjena/nepovoljna, ono čemu meditant teži je razvijanje sposobnosti da sabere svoju pozornost u skladu sa vlastitom namjerom, na ono što hoće i kad god to hoće. Emocije koje su bile prejake, učinile su čovjeka nesposobnim da kontrolira um i po volji promjeni tok misli. Čak i ako on želi promijeniti tok misli u takvim situacijama, on to nije u stanju učiniti jer ne zna kako. Tako taj događaj/incident proganja čovjeka bilo kuda da ide i učini ga toliko jadnim da on na kraju ili poludi ili se ubije. Međutim, čovjek koji je naučio kontrolu uma može vladati/kontrolirati emocijama svih vrsta, na svim nivoima, da bi zadržao um u savršenoj ravnoteži.

Kada se koncentracija produbi i čovjek postane sposoban da zadrži um na nekoj točci 144 sekunde(12*12), bez prekida i bez ideje o bilo čemu drugom, onda to postaje Dhyana ili meditacija u užem smislu riječi. Kada um živi u jednoj točci neprekidno 28 minuta i 48 sekundi, to postaje Samadhi ili super svjesno stanje. Međutim, um je vrlo nestalan i skače s jednog predmeta na drugi tako da je teško postići duboku i trajniju koncentraciju. Za to je potrebna redovna i sustavna yogička praksa. Um luta zbog svojih nečistoća. Želje su uzrokom nečistoća. Kada um postane čist, on postane stabilan, suptilan i jednousmjeren i jedino tada se on lako koncentrira.

Zato je potrebno um prvo pročistiti kroz praksu Yame i Niyame. Koncentracija bez čistoće nije ni od kakve koristi za duhovni razvoj. Postoje okultisti koji imaju jaku koncentraciju ali oni ne čine nikakav spiritualni progres jer nemaju dobar karakter odnosno imaju nečist um. Onaj tko je postojan u Asanama, Pranayami, Yami i Niyami, i tko je tako pročistio svoje Nadi-je, moći će se lako koncentrirati. Istinski Brahamčarin, koji je postigao sublimaciju seksualnih fluida, ima prekrasnu koncentraciju.

U početku vježbanja koncentracije, možete se koncentrirati na tik-tak zvuk sata ili plamen svijeće ili na neki drugi objekt koji je privlačan umu. U početku je vrlo teško fiksirati um na objekt koji nije atraktivan. Ako se npr. koncentrirate na plamen svijeće kroz neko vrijeme doći će do aktiviranja nečistoća i pojavit će se suženje, pečenje očiju, omaglica, crnina. Tada nije uputno da se pokušava na silu razbistriti pogled, to je faza koja će proći. Ako oči toliko peku da se ne mogu držati otvorenima, treba ih nakratko zatvoriti i nastaviti mentalno promatrati objekt koncentracije. Sa vježbom će se postepeno produljiti vrijeme koje možemo provesti u koncentraciji bez nekih fizičkih smetnji, jer će doći do znatnog pročišćenja. Vježbanje koncentracije treba početi postepeno sa oko 10-15 min dnevno a to je vremensko ograničenje potrebno radi toga da se odjednom ne podigne velika količina nečistoća koje bi onda bilo teško kontrolirati.

Kada je koncentracija duboka i intenzivna postižu se velike mentalne sposobnosti kao što je velika snaga volje, čitanje misli, jasnoća i snaga misli. Svi ljudi koji su postigli značajan uspjeh na bilo kojem polju života bilo duhovnom, materijalnom ili znanstvenom, duguju to jedino visokoj sposobnosti koncentracije.

Kada prakticirate koncentraciju na objekt nemojte naprezati um, i inače izbjegavajte bilo kakvu vrstu napetosti bilo gdje u tijelu. Mislite postojano i pažljivo na svoj objekt koncentracije. Ako um luta vratite ga nježno nazad na objekt. Ne prakticirajte vježbu koncentracije kada ste jako gladni ili bolesni. Ako vas uznemiruju emocije tokom koncentracije, ne obraćajte pažnju, imajte neutralan stav prema njima i one će proći. Vježbajte um u koncentraciji na različite objekte. Tako će se tokom vremena razviti snažna navika i vi ćete moći kroz vrlo kratko vrijeme ulaziti u duboka stanja koncentracije svaki put kad sjednete vježbati.

Kada čitate knjigu, čitajte je sa koncentracijom. Nema koristi od preskakanja stranica u žurbi. Pročitajte jednu stranicu. Zatvorite knjigu. Koncentrirajte se na ono što ste pročitali. Ako sa takvom koncentracijom čitate neki od svetih spisa, npr. Bhagavad Gitu, biti ćete sposobni razumjeti suptilna ezoterijska značenja spisa i dobiti njihov jasan unutarnji uvid.

Imati dobru koncentraciju znači riješiti se svih mentalnih slabosti, nečistoća i pogrešnih mentalnih impresija. Odlična koncentracija je neophodna za sve duhovne aspirante koji teže ka Bogu, Apsolutnoj Istini odnosno Samorealizaciji.