Meditacija na spontano disanje

Meditiraj na prirodno disanje ne pokušavajući mijenjati njegov ritam, ne nastojeći utjecati na način disanja, ne mijenjajući dubinu disanja ni bilo koji drugi parametar ili element disanja.

Nemoj izazivati promjene svojevoljno niti svojom voljom održavaj postojeće stanje. Dopusti prirodan tok, dozvoli da božanska energija spontano struji.

Jednostavno budi svjestan/svjesna spontanog disanja. To je pretakanje božanskog (iz božanskog) u božansko. Saberi se na Prazninu (Mir, Tišinu) iz koje svaki udah/izdah izranja i u koju svaki dah uranja. Prebivaj u Sveoceanu Bezoblične Tišine »između« udaha i izdaha. To prebivanje u Sveoceanu Bezoblične Tišine između svakog pojedinog udaha i izdaha je Bezuvjetno Blaženstvo. Ta Praznina prije svakog udisaja (i nakon udisaja i prije izdisaja) i poslije svakog izdisaja, to je sve jedna te ista Praznina i To je Bezuvjetno Blaženstvo.

Nastavi tako jednom (ili dvaput) dnevno po 20-ak minuta meditirati na spontano disanje. Ostani bezbrižna/bezbrižan ako se disanje zaustavi. Kad disanje prestane i nestane vitalnih funkcija, nemoj se bojati: »Oh, preminut ću u Gospod(in)u!«.

Nema opasnosti za tijelo čak i ako tako (do) tri tjedna spava u »zimskom snu«, s vitalnim funkcijama na mikro-nivou tj. neprimjetnim običnom promatraču.

Otkrij da nema potrebe čak ni za disanjem.

Budi slobodan od tjelesnih ograničenja, od osjećaja i od konceptualnog uma i njegovih mentalnih stavova.

Upravo smo dali upute za meditaciju na spontano disanje.

 • Na isti način kao na Prazninu (=Puninu) između sukcesivnih respiracija, možeš meditirati (i) na Prazninu/Puninu između (susjednih) spontanih misli:
  Tišina (Bezmisaono Spokojstvo) – spontana misao – Tišina – spontana misao – Tišina…
  Ovo Prebivanje u Sveoceanu Bezoblične Tišine na sanskr(i)tu se neziva Śunyata.
 • Evo još jedne mogućnosti:
  Śunyata – namjerna JA-misao – Śunyata – JA – Śunyata – JA – Śunyata…
 • Ista kombinacija moguća je s Mantra-mišlju:
  Śunyata – AUM (OM) – Śunyata – AUM (OM) – Śunyata – AUM (OM)…
 • Otkrij da mišljenje nije neophodno.
  Dosegni Znanje bez ikakvih procesa, supramentalnu Spoznaju.