Hatha Yoga

HATHA YOGA je yoga »ispod obrva« i bavi se fizičkim tijelom i energijama.

AŠTANGA YOGA znači osmerostruka yoga jer se sastoji od 8 stupnjeva, od kojih prvih pet stupnjeva čine Hatha yogu, što znači jedinstvo Sunca i Mjeseca.
RAJA YOGA znači kraljevsko jedinstvo i naziva se još i yogom »iznad obrva«, jer iznad obrva nema osjetilnih organa. Ona se bavi umom, a uma u punom smislu postajemo svjesni tek nakon Pratyahare tj. odvajanja pažnje od organa fizičke percepcije.

  1. Yama ili opća uzdržavanja sastoje se od nepovređivanja, istinoljubivosti, ne-krađe, čednosti i nevezanosti/neprivrženosti.
  2. Niyama ili opća pridržavanja sastoje se od čistoće, zadovoljstva, askeze (strogog samoobuzdavanja, vježbi samousavršavanja), proučavanja svetih spisa i predanosti božanskom.
  3. Asane ili položaji.
  4. Pranayama ili kontrola vitalne energije putem vježbi disanja.
  5. Pratyahara ili povlačenje pažnje od osjetila (prebacivanje pozornosti s grubo-materijalnog tj. fizičkog entiteta na suptilni entitet).
  6. Dharana ili koncentracija pozornosti na objekt meditacije, koja može biti ostvarena nakon što je pažnja odvojena od tijela.
  7. Dhyana ili meditacija odnosno postojani (bez fluktuiranja) tôk pažnje prema izabranom objektu koncentracije nakon što je aspirant zaboravio na fizičko tijelo i okolinu.
  8. Samadhi ili upijenost (apsorpcija) u Apsolut.