Dodatni tekstovi

Dodatni tekstovi2018-06-01T22:44:50+00:00

Dodatni tekstovi

 

Dodatne tekstove o tehnikama disanja naći ćete u bibiloteci Yoga Centra pod naslovom
Swami Brahmajnanananda: Energizirajuće disanje, te u 21. poglavlju Yoge Budnog Sanjanja istog autora.