Ne čekaj da sva voda proteče

Razgovor sa Swamijem Brahmajnananandom od 13. 02. ’96

1. Čime se bavite i koliko dugo?

Bavim se Yogom. Yoga se bavi mojim umom, emocijama i tijelom ili tjelesnim univerzumom. Yoga se bavi pojedinčevom okolinom, njegovim tijelom, njegovim umom i njim samim.
Yoga uključuje sve komponente, sve elemente življenja uključujući i stanja svjesnosti neovisna od fizičkog tijela; primjerice postmortalna (posmrtna) stanja poznata također pod nazivom istinski i božanski snovi. Ne bih mogao odrediti početak svoje spiritualne prakse. To je bilo prisutno prije nego sam se pojavio u ovom tijelu premda nisam stalno bio svjestan toga pod imenom Yoga. U svakom slučaju, prije nego li prostor i vrijeme jesu (iskrsli kao mentalni koncepti ili konceptualni um) JA JESAM.
A Ja nisam ni tijelo ni um.

2. Je li Put (Staza) Yoge težak put? Ide li se kroz trnje ka zvijezdama?

Ako stremite svom cilju, neizbježno ćete naići na vanjske barijere i na unutarnje (psihičke) prepreke. Suočit ćete se sa razvojnim krizama na mentalnom i emotivnom nivou. Borit ćete se da nadvladate subjektivno-objektivne poteškoće na ovozemaljskom planu. Čovjek treba biti voljan proći kroz krize kroz koje je potrebno proći da bi se usavršio i uzdigao/preobrazio u nadčovjeka. Mnogi ljudi se žale na loše uvjete, očajavaju i pasivno čekaju da se situacija promijeni. Oni su kao netko tko čeka da sva voda proteče da bi se tek tada odlučio prijeći preko rijeke. Međutim, rijeka neće nestati prije nego se odlučite da je prebrodite ili premostite. Pojedinac treba prihvatiti aktuelno stanje bez obzira kakvo ono jest. On mora naučiti biti zadovoljan s trenutnom pozicijom kao da je to upravo ono što želi. I u isto vrijeme, on treba željeti da stvari budu drukčije, idealnije. Tako se stvara razlika potencijala i dobiva energetski napon potreban za ostvarivanje i ostvarenje viših ciljeva. Istodobno, pojedinac radi djelotvornije nalazeći sreću već u samom traženju sreće. Njega više ne pokreće nezadovoljstvo. On biva ispunjen već tijekom samih aktivnosti pa ne treba čekati rezultate tih aktivnosti da bi bio ispunjen; prožet mirnom srećom, spokojnim zadovoljstvom ili bezuvjetnim blaženstvom. Ljudi koji misle da to ne mogu i da nisu takvi, neće prebivati u spokojstvu čak ni kad ostvare neki od svojih ciljeva na Putu do Konačnog Cilja. Konačni Cilj je Beskonačnost.
Problem je u tome što ljudi koji ne znaju Tko (Što) su oni i koji ne znaju kontrolirati svoj um, ne mogu biti sretni ni sa svim bogatstvima i slavom niti bez toga. Svetac je sasvim zadovoljan i s egzistencijalnim minimumom, no to nije zadovoljstvo jednog prasca koji se valja u blatu (ovozemaljskih) aktivnosti i ne stremi višim idealima. On zna da sreća nije u stvarima svijeta, nego da istinska sreća uvijek izvire iz Njega sâmog.

3. Je li bilo nekih posebnih smetnji odnosno prepreka na putu Vašeg osobnog psihofizičkog usavršavanja?

Bez vlastite sobe za smještaj fizičkog tijela tijekom meditacije, bez društva jako produhovljenih ljudi oko sebe, bez svetaca u fizičkoj blizini, bez čistog zraka i vode, bez tihe i netaknute prirode nadohvat mojih stopala, bez novaca za nabavku kvalitetne literature iz inozemstva i bez objektivnih mogućnosti da usavršim strane jezike, … bez svega toga i mnogo čega drugoga – može izgledati neobično kako sam uopće uspio napredovati ka dubljoj i višoj svjesnosti. Je li uspjeh kad uspijevate trčati dovoljno brzo da bi ostali na mjestu dok vrijeme ispod vaših nogu brzo teče u suprotnom smjeru? S olovnim papučama na nogama čak je i to prilično teško. A postići spiritualnu ekspanziju usprkos svemu tome – možda će nekima izgledati više nego neobično, možda čak čudesno. No, normalno je da, ako ste sposobni proći kroz veći broj razvojnih kriza u određenoj jedinici vremena, vi nećete postati žrtva nego ćete ojačati, vas to neće dotući nego vas osnažiti.

4. Zašto vas to nije dotuklo?

Umjesto da objašnjavam mnoštvo razloga zbog kojih nisam podlegao ili pokleknuo pod težinom mnoštva ograničavajućih faktora, ja ću istaknuti samo jedan činitelj koji mi je pomogao da se probijem kroz sve to: Zahvaljujem to samo neograničenoj Milosti Boga ili (mog) Gurua, toj bezobličnoj Božanstvenosti (naizgled) uobličenoj u božanski lik Swami-ja Narayanananda-e.
I (usput) zahvaljujem Swami-u Vivekananda-i što je proširio našu tradiciju.
I zahvaljujem Šri Ramakrišna-i što je uskrsnuo našu tradiciju iz mrkline ovog Doba.
Onaj koji je bio Rama i onaj koji je bio Krišna ponovo je došao kao bogočovjek (Avatar) Ramakrišna.
Neka svijetli njihovo svjetlo među ljudima. Oni hrane ljudske duše božanskim. Svi su oni (Svjetlo svakog svjetla) jedinstveno Svjetlo nad svjetlima.

5. Jesu li vaše fizičke egzistencijalne poteškoće bile povezane s (domovinskim) ratom u vašoj tj. našoj zemlji?

U mjestu u kojem boravim i prebivam nema rata. U mojem umu nekad je bilo sukoba, ali stvari su se ubrzo raščistile kad sam raščistio sa samim sobom. Ako čovjek zna što hoće i kako to može postići, on može donijeti ispravne odluke i s korektnim/adekvatnim mentalnim stavom poduzeti prave akcije, pravovremeno, na pravom mjestu i na pravi način; premda se to vanjskom promatraču manjkavog vida može pričinjavati pogrešnim, izgledati smiješnim itd.
Ratovi su u svezi s državnom politikom, a ja o politici u pravilu i ne razmišljam. A kad sam razmišljao, nisam mislio na takav način niti o takvoj vrsti politike. Moja politika je pretežno usmjerena na poljoprivredu. Kultiviram ljudske umove. Ali ja ne obrađujem umove pojedinaca manipuliranjem (niti) protiv njihove istinske volje. Ja ne koristim umjetna gnojiva, herbicide niti druge kemikalije. Ja ne preferiram monokulture. Samo pomažem voćkama i raznoraznom jestivom raslinju da se rasprostrane. Molim vas, surađujmo: Sadite drveće.

6. Recite nam nešto o svom obrazovanju. Zašto i koliko je ono utjecalo na vaš razvoj?

Premda je moje obrazovanje uticalo na moje tijelo i um, radije bih rekao da sam ja uticao na njega i da je moj put bio samopredodređen prije nego li sam ušao u »ralje« edukativnog sustava i prošao kroz njega netaknut. Moj je razvoj bio autodeterminiran mojim svjesnim odlukama. Mehaničke stvari kao što su vježbe disanja i ispravnog razmišljanja mogu tehnički srediti nečiji život, ali same za sebe nisu dovoljne da korjenito preobraze pojedinca. (One su samo pripomoć u razotkrivanju misterije života i smrti.)
Završio sam studij medicine u Zagrebu, no to me nije učinilo zdravijim niti sam očekivao da će taj studij bilo unaprijediti bilo pogoršati moje zdravlje te zdravlje drugih. Tijekom formalnog školovanja memorirao sam mnoštvo podataka, a i neovisno od toga sakupljao sam informacije sa svih strana. Moja glad i žeđ za Istinom ostala je i dalje nezasićena i neutažena.

7. Smatrate da modernom sustavu obrazovanja nešto nedostaje?

Školstvo se uglavnom bavi obrazovanjem, a manje odgojem, izgradnjom karaktera (razvojem vrlina) i osvještavanjem sposobnosti. Jedan student elektrotehnike može imati na raspolaganju više podataka nego ih je svojevremeno imao Nikola Tesla ; pa ipak on možda neće biti genije. On će najčešće ostati samo erudita nakrcan knjiškim znanjem, pretrpan enciklopedijskim činjenicama, ali nesposoban da na temelju toga osmisli nešto zaista sjajno i/ili ostvari nešto čudesno.
Vjerovalo se da će čitanje i pisanje (i školovanje općenito) riješiti većinu ljudskih problema, ali oni to nisu učinili niti neće. Oni su samo omogućili izdvajanje tobožnje elite. Oni samo služe pojedincu da zauzme istaknutiji položaj u društvu. Oni su samo instrument za sticanje slave i (p)održavanje samovažnosti ili uobraženosti da smo netko ili nešto. Ono što je uistinu potrebno može se naučiti i nezavisno od glomazne i komplicirane »edukativne« mašinerije.
Imaju li profesori univerziteta/fakulteta manje problema od studenata koje podučavaju? Time što su postali profesori oni su samo promijenili dekor (ambalažu) svojih problema. Ako bi problemi postojali nezavisno od našeg uma – mogli bismo pobjeći od njih. Međutim, oni postoje (kao i sve ostalo) samo »u« umu i dok ne ovladamo njihovim izvorom/umom oni nas prate kao vlastita sjena : Ona iz trena u tren modificira svoj oblik, no stalno je prisutna.

8. U čemu je razlika između prosječnog čovjeka i genija?

Razlika u nivou sposobnosti određena je stupnjem sposobnosti voljnog sabiranja pažnje na izabrani entitet. Drugim riječima, moć mentalnog koncentriranja na ono na što smo odlučili da se saberemo, je moć iz koje proizlaze sve moći. To je predmet kojem nas podučava Raja Yoga ili znanost o kontroli uma: Kontrolirajući um – kontrolirate čitav svemir. Ovladavajući vlastitim mislima i željama – vladate i univerzumom (svih) univerzuma.

9. Postoje li preduvjeti za Raja Yogu?

Postoje. Čovjek prvo treba usvojiti određena pravila ponašanja. On se mora bar donekle usavršiti u uzdržavanju od nasilja, obmanjivanja, lopovluka, seksualnih ekscesa i gramzljivosti i treba usvojiti čist, svet i jednostavan život. Proučavanje Istine kroz svete spise i druženje s vrlim ljudima od velike je pomoći u izgradnji ispravnog (stila) življenja. Pojedinac se treba izvježbati u nereagiranju na vanjske stimulanse. Umjesto da se poistovjećuje s tjelesnom mašinom koja reagira na vanjske podražaje, on se treba istrenirati da uvijek (sa)čuva zadovoljan, spokojan duh. Umjesto da dozvoli da ga uznose valovi plime i da klone/malaksa i bude obeshrabren usporedo s dolazećom osekom – on uvijek mora zadržati mir uma i po svaku cijenu ostati predan Savršenstvu.
Ako ljudi to učine – onda će se Raja Yoga približiti njima. U protivnom, nema načina da se oni približe Njoj. Raja Yoga znači Carsko Jedinstvo i mnogi ljudi mi dolaze da ih iniciram u tajne Raja-Yogijske Meditacije jer su primamljeni/fascinirani Siddhi-jima, a to su savršenstva ili tzv. »natprirodne« moći, čudesa ili sposobnosti koje se pojavljuju kao usputni fenomen (nusprodukt) tijekom ovakvih praksi.
Međutim, oni neće uspjeti ako prethodno ne pročiste svoje tijelo odgovarajućim načinom prehrane, fizičkim vježbama, asana-ma, mudra-ma i bandha-ma itd. Također treba pročistiti energetske kanale ili provodnike životne sile tehnikama disanja, treba pročistiti mozak i um ponavljanjem mantri i pravilnim rasuđivanjem/razlučivanjem itd.

10. Ne čini li to Raja Yogu nedostupnom »običnim smrtnicima«?

Prezentiram Kraljevsku Yogu na način da i »normalni« ljudi mogu napredovati uspješno i imati svestrane koristi. Naravno, da bi pojedinac ovladao svojim svjesnim i podsvjesnim umom, on mu treba pristupiti korak po korak, stepenicu po stepenicu. Najprije treba uspostaviti kontrolu nad onim čega smo svjesni, a kao »obični« ljudi svjesni smo svojeg fizičkog tijela. Stoga čovjek prvo treba zagospodariti nad svojih pet organa akcije (noge, ruke, anus, genitalije i govorni aparat) i s pet osjetila. Kad dostigne »točku« na kojoj doživljava univerzum neovisno od fizičkog tijela tj. bez posredstva grubih osjetila – proces mentalnog koncentriranja može započeti. S tim bestjelesnim iskustvom stupili smo u svjetove uma. To je carstvo Raja Yoge: Um je odvojen od mozga i vi ste odvojeni od tijela. U tom carstvu, um je jedino osjetilo i jedini organ akcije. A vi ste savršeno svjesni nesvjesnih sadržaja uma, vi ste sasvim budni u svim svojim snovima.
Fizički univerzum je (re)integriran u naš um i prestaje nam izgledati fizičkim. Mi ga doživljavamo mentalnim i možemo upravljati njim jer su sve stvari, bića i pojave samo mentalni oblici i imena; samo naše želje i misli. No, to još nije krajnji domet Raja Yoge. Kraj je u Beskrajnosti Beskrajnog Beskraja.
Jnani (Mudrac) je naziv za znalca Yoge, onog koji je spoznao Apsolut. Znalac nije zarobljen u svijetu fizičke budnosti, nije uhvaćen u svjetove sanjanja pa čak ni u najdublji san bez snova. Jnani je posve slobodan od svih tih stanja i posve je budan čak i u besanom snu. To je totalna svijest ili Jedinstvo sa Svevišnjim. To je Yoga, a Yoga su i putevi do Toga.