Moći Yogija (Siddhi-ji)

Moći koje se postižu praksom Yoge i njihova važnost na spiritualnom putu.

Isprva se čini da je razvoj određenih sposobnosti kroz meditaciju, ovisan o tome koji smo objekt izabrali da na njega usmjerimo pažnju; ali na kraju čovjek ostvaruje Beskraj/Apsolutnu Sposobnost bez obzira da li je kontemplirao i meditirao na ovaj ili onaj aspekt (ime i formu) Boga.

Točno je da ćete prakticiranjem specifičnih tehnika koncentriranja pozornosti, brže razviti specifične sposobnosti. Neke druge tehnike koje stavljaju naglasak/težište na neke druge aspekte tijela ili/i uma pomoći će vam da prije razvijete neke druge moći.
Međutim, koju god metodu (Put, Stazu) slijedite i koje god da ste tehnike/prakse izabrali, vi ćete na kraju razviti sve sposobnosti. Vi ćete razviti savršenstva i moći onoliko koliko ste iskreni i koliko s iskrenom namjerom istrajavate s vašom svakodnevnom/redovitom praksom. Praksa Yoge je neophodna da bi usmjerili svoju seksualnu energiju u više energetske centre i tako razbudili ogromne (trenutačno latentne/skrivene) moći.
Siddhiji su moći koje nadilaze omeđenja ovog svijeta. To su savršenstva koja nadmašuju ograničena pravila ili zakone fizičkog plana.
Primjerice, Yogi može proizvoljno učiniti tijelo izuzetno sićušnim i/ili ogromnim; po želji ga može učiniti (privremeno) vrlo teškim ili lakim nezavisno o tome kakav je volumen tijela; može ga preoblikovati u bilo što i vratiti u prijašnje stanje, umnogostručiti ga, učiniti nevidljivim tijekom kraćeg ili dužeg vremenskog intervala, itd..
On može znati bilo što iz bilo kojeg vremena i prostora, biti svjestan bilo čijih misli i želja, odmah ispuniti bilo koju želju…
Yogi je probudio (sve ove) neograničene sposobnosti kroz neprekidno uvježbavanje/treniranje svog uma ili, drugačije rečeno, kroz posvemašnji nadzor nad mislima i željama koje prolaze (čistim) nebom njegove svjesnosti.

Zajednički nazivnik za sticanje svih siddhija je uspostavljanje natprosječne koncentracije uma tj. mentalne sabranosti na izabrani ideal. Sposobnost demonstriranja materijalizacije i dematerijalizacije, teleportacije, psihokineze ili bilo kojih moći podrazumijeva/implicira visok stupanj fizičke, emotivne i mentalne pročišćenosti yogija, a iskušenja da ove moći budu korištene u sebične svrhe pokazuju da još uvijek ima zaostalih prljavština.

Premda neupućenim ljudima ove sposobnosti izgledaju kao nešto natprirodno ili mogu nalikovati na čuda – one su ipak sasvim normalne za onoga koji je budan u svim svojim snovima. Sanjajući budan on ostaje svjestan čak i kad se »na ekranu« univerzalnog uma pojavi ono čega manje svjesni pojedinci nisu svjesni.
Stoga on može uspostaviti nadzor nad svim tim, ako poželi. Npr. Yogi može razlučiti masu od obličja jer svi entiteti pripadaju zasebnim univerzumima. Yogi je sasvim svjestan da je masa njegovog fizičkog tijela sasvim neovisna od boje i oblika fizičkog tijela. Stoga on može razdvojiti boje i formu tijela od tjelesne mase i šetati u tijelu nevidljive mase, odvojenom od fizičkog obličja. Ovo je samo primjer. Ostale primjere možete naći u Patanjali-jevim Yoga Sutrama te u raznim ostalim tekstovima.

Da biste mogli premještati planine (ili trenutačno ispuniti svaku »svoju« želju), morate prepoznati sebe kao identičnog (istovjetnog, podudarnog) sa Onim koji je te planine tu i postavio.
No, tada vam je sve savršenstvo savršeno vidljivo kao savršenstvo pa ne želite ništa mijenjati niti sprječavati tekuće promjene.
Znajte da moć nije u tehnikama nego u Onome tko ih prakticira.

Fizički svijet i svi (drugi) svjetovi su san. Svi naši osjećaji/emocije su san. Naše ideje o stvarnom i nestvarnom su san. San je sve nerealno i sve realno. Naše misli i vjerovanja da nešto postoji ili/i ne postoji su san. Postojanje i postojanje nepostojanja (odsustvo nečeg ili prisustvo ničeg) je san. Sve (i ništa) je san.

Onaj tko (ne) sanja san budnosti i snova ima sve moći nad svim snovima. Štoviše, on je sam po sebi totalna Sposobnost. On je uistinu/stvarno budan jer zna da je slobodan od sanjanja i tzv. budnosti koja je također san. Taj Zna tko je istinsko/zbiljsko Ja. Pa, tko si ti?

Spoznati Sebe (Atma-siddhi tj. Samadhi) kao Savršenstvo je vrhovno čudo ili Savršenstvo nad savršenstvima. Tada nema uma koji bi bio uznemiren željom za demonstriranjem moći ili savršenstva. Sve ste Vi pa nema ičeg za čim biste posegnuli. Nema ničeg (pa čak ni ničeg/ništavila) osim Sveopćeg Jastva pa nema ničeg što biste mogli (po)željeti. Univerzalno »Ja« ne zna čak ni za »ja«. S obzirom da nema ega nema ni misli. Nema želja. To je više nego da su vam sve želje odjednom ispunjene.

Ego je taj koji koristi ili se uzdržava od primjenjivanja siddhija, a ego je samo dio uma s kojim ste sada poistovjećeni. Ego je ideja o ograničenom »ja« i nikada ne može imati sve moći. Malo »ja« postaje svemoćno i sveznajuće tek kad preraste u univerzalno božansko Ja. To sveopće božansko Jastvo je (samo po sebi) trajno ispunjenje, tiha radost, mirna sreća, vječno zadovoljstvo ili Bezuvjetno Blaženstvo. Ono nema motiva ili želje za bilo čim jer jest Totalitet.

Nema ničeg osim vašeg (Pravog) Jastva. Nema ničeg za čim bi trebalo težiti ako prebivate »u« Sebi samom (Samospoznaja). Što biste, dakle, mogli poželjeti?

Ovo je Spokojstvo i to si uistinu Ti ili, drukčije rečeno, (Istinsko) Ja.