Yoga kao način življenja

Maha Yoga Centar je osnovan s ciljem promicanja i unapređenja kvalitete života pojedinaca i razvoja društva

Cilj Yoga Centra je širenje spiritualnih vrijednosti i znanja te uzajamna pomoć pojedincima u njihovim nastojanjima da postignu višu razinu svjesnosti.

Teme kojima se Yoga Centar bavi obuhvaćaju sve aspekte fizičkog i duhovnog samousavršavanja, kao što su: ispravno življenje, proučavanje istine, raspoređivanje vremena i prostora, komunikacija, kontemplacija, meditacija, samopromatranje, odvikavanje od loših navika, samoistraživanje, prevladavanje razvojnih/pročišćavajućih kriza, rad na ciljevima, rješavanje problema, odmor, primanje i pružanje pomoći, umiranje i smrt, opuštanje, obiteljski život, asane, afirmacije, poboljšanje imaginacije i pamćenja, prosperitet, ovladavanje životnom energijom, savjest (oslobađanje od osjećaja krivnje), kreativnost, ozdravljenje, prehrana (što jesti, kako i kada jesti, pripremanje i posvećivanje obroka, gladovanje), ”pozitivno” mišljenje, vrste snova i planovi/nivoi života/postojanja, sublimacija seksualne energije i svi ostali aspekti Yoge.

Naše radionice (demonstriranje i uvježbavanje tehnika i metoda) i tečajevi uključuju sva područja duhovnog/materijalnog življenja.

Trenutačno Yoga Centar nudi sljedeće radionice, tečajeve i tehnike:

• Ashtanga Vinyasa Yoga i Hatha Vinyasa Yoga
• Himalajske vježbe za energiziranje i pomlađivanje
• Tehnike disanja
• Komunikacijske tehnike
• Intenziv Svjesnosti
• Mantra Intenziv,
• itd.

a možete se uključiti i u druge sadržaje Yoga Centra koji unaprjeđuju sveopću kvalitetu života pojedinca.

Za detaljnije informacije o pojedinim radionicama, tečajevima i tehnikama kontaktirajte nas putem e-maila: info@yogacentar.hr

POGLEDAJ RADIONICE I TEČAJEVE

Osnivač Yoga Centra je majstor Yoge Swami Brahmajñanananda, rođen 1963. godine u Zagrebu. 

Swami Brahmajñanananda postigao je samadhi (bogorealizacija: neposredna spoznaja vječne istine koja nadilazi tijelo, životnu energiju i um) prije nego što je započeo studij medicine 1983. godine u Zagrebu. Samadhi je otkrivenje neodvojivosti/istovjetnosti čiste svijesti našeg istinskog bića s čistom sviješću koja je suština Svevišnjeg Boga. Swami Brahmajñanananda nikad nije priželjkivao biti duhovni učitelj i ne smatra sebe niti učenikom niti spiritualnim učiteljem, iako je to jedna od njegovih uloga. Kao učitelj meditacije, Swamiji inicira aspirante za vječnom istinom (savršenstvom, apsolutom, božanskom ljubavlju…) u tehnike spiritualnog razvoja kao što su mantra-vićara, prana-vićara i atma-vićarana. Na zahtjev spiritualnih aspiranata podučavao je tradicionalnu yogu već tijekom svog studija medicine 1980-ih.

Poslije završetka studija medicine Swami Brahmajñanananda je vodio tečajeve raznih grana istinske yoge širom Hrvatske, najčešće u Zagrebu. Taj njegov rad bio je odgovor na potrebe ljudi koji tragaju za oslobođenjem od patnje, probuđenjem iz iluzije, realizacijom nedjeljive bezgranične svijesti. Unatoč svojih spiritualnih postignuća Swamiji nije imao želju osnovati nikakvu yoga akademiju, savez za znanstveno-medicinsku yogu, yoga federaciju ni bilo što slično. Shvaćao je da to obično čine ljudi željni slave i visokih svjetovnih pozicija, na kojima se osjećaju važnima i pokušavaju kontrolirati druge umjesto da podrede sebe božanskom u drugima. Pohlepni (gramzljivi) i slavohlepni ljudi (željni svjetovnih počasti i ovozemaljskih ovlasti) nisu kadri upoznati carstvo Svevišnjeg Boga.

Pojedinac može biti svjetski popularan, imati visoki društveni položaj, posjedovati velik materijalni imetak te nositi titule (kao što je dr. sci., papa, dalaj lama, swami, itd.), ali to ne garantira da ima značajna duhovna postignuća i da uistinu služi drugima šireći božansko svjetlo-blaženstvo-smiraj. Neki umišljeni ljudi smatraju sebe kompetentnim znanstvenim yogijima i govore recimo o ćakrama (vrtlozima suptilne energije na mjestima preplitanja nadija), a da nikad u životu nisu vidjeli nadije (svjetlosna živčana vlakna suptilnog tijela). Duhovni liliputanci šire dim konfuzije, te često i nesvjesno otežavaju rad istinskim duhovnim divovima koji prenose duhovnu vatru svojim vlastitim duhovnim plamenom.

Swami Brahmajñanananda je svojedobno osnovao Yoga Centar sa središtem/sjedištem u Zagrebu. On uopće nije imao želju osnovati bilo kakvu formalnu organizaciju, ustanovu, centar ni bilo što drugo. Jednostavno je došlo vrijeme da odgovori na formalno-pravne zahtjeve društvene administracije. Nakon dugogodišnjeg javnog djelovanja, naš zvanično priznat Yoga Centar je nakon pojave mnogih “konkurentskih” (zapravo prijateljskih) yoga centara u Hrvatskoj preimenovan u Maha Yoga Centar (MYC). Osnovna svrha rada održavanog u MYC-u je “vertikalni” proboj u viša stanja bića/postojanja, a ne samo puko širenje svjesnosti na istom nivou ili “horizontalno” raspršivanje pažnje. S opunomoćenjem Svevišnjeg, Swami Brahmajñanananda trenira ljude da primjenjuju spiritualnu tehnologiju za dobrobit sebe i ljudi oko sebe. Njegovi studenti yoge istovremeno rade i za vlastitu dobrobit i za dobrobit drugih.

Rad u Maha Yoga Centru (MYC) manje je orijentiran na yoga-tjelovježbu, a više na otkrivenje nepomućene svijesti koja nadilazi tjelesnu budnost, sanjanje i nesvjesni besani san. Danas nekolicina Brahmajñananandinih studenata vode njegove usavršene inačice rebirthinga/preporađanja, himalayskih vježbi, Intenziva prosvjetljenja (direktnog iskustva apsolutne istine) i mnogo toga drugog. Oni također rade na ostvarenju materijalnih uvjeta za brži i lakši razvoj sposobnosti (primjerice telepercepcije i svjesnih vantjelesnih putovanja) drugih aspiranata, na prevođenju svetih spisa (neoporezivih književnih djela koja objelodanjuju duhovnu mudrost) na hrvatski jezik i na raznim drugim projektima korisnim za sveopću dobrobit. Swamiji svojim studentima prenosi silinu božanske miline, daruje im duševni smiraj te im otvara pristup u stanja svijesti koja nadilaze ograničenja tijela i uma.

Željko Šantić
Željko Šantić
Trener i voditelj napredne psihotehnologije
Martina Tomašić
Martina Tomašić
Osnivačica projekta C.A.Y.A i voditeljica Intenziva
Željka Schubert
Željka Schubert
Voditeljica Rebirthinga