Karma Yoga

Yoga djelovanja ili akcije.

Karma znači djelovanje ili akcija. Prema Bhagavad Giti svaka akcija je Karma: žrtvovanja, strogosti, disanje, slušanje, govor, mišljenje. Karma Yogi shvaća da je svaka djelatnost koju obavlja, ma koliko ona nevažna bila za čovječanstvo, ustvari njegova dužnost. Njegov um je potpuno predan postavljenim zadacima. U svim stanjima koje sačinjavaju relativni život, u budnosti, snivanju i dubokom snu nastavlja se vanjska i unutarnja fizička aktivnost. Sve u kreaciji evoluira, a proces evolucije je uvijek putem djelatnosti, ili kako kaže Gita: »Nitko, zaista ne može postojati niti trena a da ne djeluje; ono što svakoga bespomoćno tjera je djelatnost guna rođenih od Prirode.« Djelovanje treba biti nevezano za rezultate rada, odnosno Karma Yogi ne očekuje niti dobitak niti pohvale od djelovanja, jer je on učvršćen u Jastvu i zadovoljan u sebi, vršeći dužnost koja mu je prirodno namijenjena. Nesebičnim služenjem Yogi zaboravlja ego i tako postiže oslobođenje od iluzije ovog materijalnog života.

Svaki čovjek može postati Karma Yogi ako svoj život posveti nekoj plemenitoj ideji ne uslovljavajući ni društveni prestiž ni materijalnu korist od postignutog uspjeha.

Karmi je onaj koji se trudi (stremi, teži, nastoji) postići jedinstvo kroz djelovanje. Karmijev moto je: »Učini to! Nemoj samo misliti o tome«. On je znanstvenik – on mora iskusiti na samom sebi. On je strog (asketa), jede malo, radi asane i vrši pranayamu (ovladavajući dahom ovladava pranom ili životnom silom) nastojeći što više pročistiti svoje tijelo. Bori bitku sa celibatom sve dok je ne dobije.
Osjeća da je njegovo tijelo živi Božji hram (hram živućeg Boga) te zna da se samo kroz potpuno pročišćenje može doprijeti do Istine odnosno do jedinstva s Bogom.

Pranayama, kontrola disanja, najvažnija je i najdjelotvornija/najmoćnija metoda koju koristi Karmi.
Karmijev pristup jest pronaći/otkriti Boga kroz djelovanje. To uključuje i sebe-orijentirane akcije (kao što su pojednostavljenje stila življenja i disciplinirano svakodnevno održavanje/slijeđenje rasporeda koji uključuje meditaciju) i akcije namijenjene drugima kao što su po(d)učavanje, pripremanje hrane i činjenje raznih drugih stvari za njihovu dobrobit. (Vi služite božanskom u drugima. Kad služite njihovom tijelu tretirajte/prihvatite ga kao hram nefizičkog svjesnog bića.)

“Predavši sve djelovanje Meni
sa svojom sviješću o Jastvu,
lišen čežnje i osjećaja “moje”,
oslobodi se groznice obmane i bori se”
(Bhagavad Gita)