Vedski spisi

Drevni Sveti spisi Vede na kojima se zasniva učenje Yoge.

Većina velikih svjetskih religija odaje svoj dug odanosti određenim svetim spisima za koje vjeruju da su riječi Božje ili nekih drugih nadnaravnih bića, te koja ujedno predstavljaju i temelj njihovih vjerskih tradicija. Od svih su tih svetih spisa, u skladu s mišljenjem suvremenih znanstvenika Zapada, najstarije Vede Hindusa. Vedski spisi se ne mogu pripisati određenim licima kao što i starost tog Znanja nikada nije niti bi ikad mogla biti utvrđena. Zato se kaže da su Vede vječne. Nikada zapisane, nikada stvorene, promicale su kroz vrijeme.Vede su univerzalne istine koje nikada neće nestati, međutim sa motrišta pojedinca, one mogu biti zaboravljene i (ponovno) otkrivene. I kao što je stvaranje beskrajno i vječno, bez početka i bez kraja tako niti spoznaja Boga nema ni početka, ni kraja. Takva je spoznaja ono što se podrazumijeva nazivom Veda (vid – znati). Mnoštvo su spoznaja ustanovili tzv. duhovni pronalazači – rišiji koji su zapisali određene spoznaje ali ti zapisi nisu nastali iz nastojanja njihovog uma, oni su samo bili pronalazači tj. otvoreni za to više znanje. Ti sveti mudraci pokušali su osobna iskustva neosobne Stvarnosti (Istine) pretočiti u formu riječi. Ove božanske riječi svojedobno su se prenosile uglavnom usmeno jer ih je većina ljudi mogla zapamtiti i shvatiti isprve. Usporedno s padom spiritualnog nivoa čovječanstva porasla je potreba da ova neposredna znanja budu izražena najprije simboličkim pismom, a poslije i običnim pismom kakvo je danas u upotrebi. Naime, sažeta verbalna i vizualna simbolika postala je teško probavljiva prosječnim pojedincima pa ju je trebalo razrijediti da bi koliko-toliko bila dostupna njihovim umovima.

Ova skupina tekstova, Vede, dijeli se na dva osnovna dijela: karma kandu i jnana kandu, obredni i duhovni dio. Karma kanda u svom temelju sadrži različite žrtvene obrede i čovjekove dužnosti – dužnosti učenika, domaćina i samotnjaka. Duhovni aspekt je obuhvaćen drugim dijelom – jnana kandom, vedantom. Vedantom se naziva suština vedske spoznaje, a koja obuhvaća Upanišade, Brahma-sutre, Bhagavadgitu i komentare koji osvjetljuju ove tekstove. Riječ «Upanishad» označava mudrost koju učimo od (upa) kompetentnog učitelja i koja potpuno (ni) oslobađa i uništava (sad) učeničku privrženost relativnom svijetu, te ga tako osposobljava da postigne Slobodu i Blaženstvo. Upanishada poučava Znanje o Brahmanu (Bogu), stoga se zove i Brahmajnana. Upanishade tvore osnovu Vedante iako su samu filozofiju razvili kasnije mislioci poput Vyase, Sankare, Ramanuje itd. U tim dragocjenim spisima, bezoblično vječno znanje uobličeno je u kalupe sankrtskih riječi. Sve indijske vjerske sljedbe – dualisti, monisti, saivite, vaisnavite, ganapatye i druge prihvaćaju Upanišade Vede, odnosno autoritet vedante. Upanišade stavljaju naglasak na filozofske aspekte Bogospoznaje. Upanišade tumače: »On je, Bog, prožeo kozmos i on je sav njegov«. Upanišadski put je pročišćen put. Posredstvom njih, Istina postaje jasnom. Ali treba imati na umu sljedeće: sve dok istina nije posredovana onim tko o njoj posjeduje jasnu spoznaju, ona neće ništa značiti; takvu istinu ne mogu pružiti knjige. Ili kao što to govori Katha Upanišad (1.2.15-16): »Onaj kojeg tumače Vede, Onaj kojem, da bismo ga dosegli, služimo molitvama i žrtvovanjima, Om je sveto ime tog neopisivog Jednog. Ono je najsvetije od svih riječi. Onaj što poznaje tajnu ove riječi dobiva ono što želi«. Dakle, Istina je neopisiva i neizreciva, trebate ju sami uvidjeti(spoznati). Najsvetija znanja ili najuzvišenije istine nikada se ne mogu sasvim savršeno izraziti ni na koji način baš kao što se ni Tišina ne može izraziti bukom riječi. Bog ili Aposolutna Istina ne može biti zatvoren ni u jednu knjigu, a (čak i) kad bi takva knjiga mogla biti napisana – nitko je ne bi mogao razumjeti. Bog ne može biti zarobljen u kaveze naših mentalnih koncepta (obrazaca) niti biti sputan ičijim idejama o Njemu. Bog nije ni On ni Ona ni Ono ni To, nego više od svega toga. No to ne umanjuje vrijednost Veda. One su dragocjen putokaz i izvor božanskog nektara svakom iskrenom tražiocu Istine.