Jnana Yoga

Yoga znanja o krajnjoj Istini.

Jnana Yoga je Yoga Znanja. Niže znanje je znanje o svijetu i o prolaznim stvarima. Ovakvo znanje je indirektno/posredno baš kao i znanje čovjeka koji čita o dalekim stranim zemljama a da nikad nije putovao u inozemstvo. Takvi su ljudi koji doživljavaju Univerzum kroz rupice svojih čula i kroz obojene naočale svog uma. Um iskrivljuje istinsku stvarnost, daje vam pogrešnu sliku onoga što jest. Čula i um, budući ograničeni, ne mogu dokučiti krajnju Istinu tj. Apsolut.
Viša vrsta znanja je direktno iskustvo Boga ili Istine. Direktno iskustvo naziva se prosvjetljenje, probuđenje ili Samadhi. Direktno iskustvo je bez posredstva čula i bez procesa razmišljanja. Spoznavši Boga, čovjek u biti spoznaje samog Sebe. To je totalna svijest. To je jednota s bezobličnim »aspektom« Brahmana; tzv. Brahmajnana. Poznavalac Brahmana jest sam Brahman. Budući da je Sveukupnost, On ne doživljava ništa niti unutar niti izvan Sebe.
Aspirant Jnana Yoge mora imati/razviti sljedeća »četiri sredstva oslobođenja«:

 1. VIVEKA: razlučivanje između stvarnog i nestvarnog. Viveka raste kroz Milost Boga i rezultat je nesebične službe Bogu u mnogim prijašnjim inkarnacijama. Vrata ka višem umu se otvaraju paralelno sa buđenjem Viveke.
 2. VAIRAGYA: nevezanost za uživanja i osjetilna zadovoljstva ovog svijeta. Vairagya ne znači zapuštanje naših društvenih dužnosti i odgovornosti niti napuštanje svijeta i odlazak na Himalayu. Vairagya je mentalna nevezanost za svjetovne objekte. Netko može biti obiteljski čovjek sa velikom porodicom a opet da posjeduje savršenu mentalnu nevezanost za bilo što. On također može raditi Sadhanu i ispunjavati svoje dužnosti u ovom svijetu. Onaj tko je postigao Vairagyu u svijetu, on je pravi heroj. On je daleko bolji od askete u Himalayama, jer se neprestano suočava sa mnoštvom izazova i na taj način raste i napreduje.
 3. ŠAT-SAMPATI: šest vrlina za razvoj kontrole uma:
  1. Sama – smirenost uma kroz nadilaženje želja
  2. Dama – kontrola osjetila
  3. Uparati – um je u stanju neželjenja osjetilnih uživanja
  4. Titiksha – moć izdržljivosti i ovladavanje suprotnostima: hladnoćom i vrućinom, zadovoljstvom i boli
  5. Sraddha – vjera u Gurua i Vedske spise
  6. Samadhana – fiksiranje uma na Brahmu (Boga)
 4. MUMUKŠUTVAM: intenzivna želja za oslobođenjem od kruga Samsare; od bolesti, starosti, patnje, rađanja i umiranja.

Jnana Yoga je najkraći i najbrži put ka totalnoj slobodi, ali samo za ljude koji su spremni za Jnana Yogu.