Mudre i Bandhe

Geste/stavovi tijela i energetski pečati. Važan dodatak na spiritualnom putu.

Mudre i Bandhe su određene geste/stavovi tijela i energetski »pečati«. One su među među najefikasnijim vježbama za očuvanje brahmaćarye bez koje se ne može puno postići na spiritualnom putu. One također mogu značajno pomoći kod mnogih teško lječivih bolesti. Sva pravila koja važe za asane i pranayame važe i za prakticiranje Mudri i Bandhi.

Osnovne Mudre i Bandhe su sljedeće:

Jalandhara Bandha
Mula Bandha
Uddhana Bandha

Maha Bandha (Veliki sputaj) ili Bandha Traya (Trostruki sputaj) uključuje prethodne tri osnovne bandhe.

Može se uključiti u skoro svaku Pranayamu koja uključuje zadržavanje daha nakon udaha. Prema tome možete je izvoditi i kod BHRAMARI-ja. Bhramari-Pranayame. Nakon što ste skoro sasvim ispunili pluća zrakom (dubokim udahom) uradite ovo:

  • Stisnite mišiće anusa/čmara
    (Kao da želite zadržati stolicu – no kad zaista imate fiziološke potrebe NE zadržavajte stolicu, niti mokrenje, kihanje, povraćanje i slično, ali NE računajući seksualni nakon u fiziološke potrebe).
    Zajedno sa mišićima izlaznog dijela crijeva tj. anusa stegnite i muskulaturu perineuma / međice.
    To se zove MULA BANDHA. Koncentracija ne treba da je suviše jaka. Trudite se da je budete svjesni tako da to bude i psihička, a ne samo fizička kontrakcija.
  • Trbuh uvucite unutra prema kičmi i prema gore tj. uvis. Ovo se zove UDDHIYANA BANDHA. (Može se izvoditi i nakon izdaha).
  • Bradu pritisnite u udubinu između ključnih kostiju (jer nema svrhe bradom pritiskati grudnu kost), ujedno stisnite i mišiće grla. To je poznato kao JALANDHARA BANDHA. Obično se u literaturi daje instrukcija da stežući grlo bradom pritisnete grudi. Međutim, bitan je pritisak na prednji dio vrata, a ne na sternum. Time se ždrijelo nešto stegne i zapriječi curenje soka besmrtnosti (nektar: amrta pîyűša) koji stalno curi iz Mjeseca (mjesto na spoju nepca i grla) na Sunce (u području pupka) gdje izgara. Sunce sažiže ovaj sok i to je razlog starenja. Smrt nastupa kad sav izgori. Zato radije pokušajte bradu smjestiti iznad sternuma, u jamicu između klavikula (ključnih kostiju). Koncentracija je umjerenog intenziteta (tako da ne izazove zamor) i uključuje mentalnu kompresiju prane koja je i sâma po sebi djelotvorna (u tom slučaju izvodite jalandharu vrlo nježno, tako da jednostavno pustite bradu da padne naprijed i dodirne sternum).

Zubi se dodiruju, usta su zatvorena.
Izraz »prisloniti (pritisnuti, spustiti) bradu na sternum« u stvari znači da treba da bradu stavite iznad grudne kosti u udubinu na donjem dijelu vrata (anatomima) poznatom kao incisura jugularis. Ove tri komponente (JALANDHARA, UDDHIYANA i MULA BANDGA) čine MAHA BANDHA-u. Poželjno je da zauzme neki od sjedećih položaja ukrštenih nogu kao što je SIDDHASANA kako biste tokom Pranayame petom pritiskivali perineum. Maha Bandha je moćno sredstvo za podizanje Kundalini Shakti, za pomlađivanje, protiv mnoštva najrazličitijih bolesti itd.