Ćakre

Energetska središta pomoću kojih primamo, šaljemo i raspoređujemo energiju u tijelu

Ćakre su energetska središta, virovi energije kroz koje primamo, šaljemo i raspoređujemo energiju u tijelu. Na imaginarnom dijagramu stanja svjesnosti, ćakre su različita sjedišta Kundalini Šakti. Ćakre su često prikazane kao lotosi s različitim brojem latica. Broj ovih latica odgovara broju suptilnih energija koje djeluju kroz određeni energetski centar ili ćakru. Prema broju tih suptilnih energija i odgovarajućem broju suptilnih provodnika (Yoga-Nadi-ji) tih energija, determinirana je i raspodjela sanskrtskog alfabeta ili abecede sastavljene od OM-a i 49 slovnih znakova. Premda su ćakre mentalne vizije one nisu lažne i zapravo su realnije od fizičkih oblika i zvukova. Ljudi koji su manje razvijeni u duhovnom smislu imaju tendenciju da nesvjesno više uzimaju energiju od drugih nego je daju. Tako se u njihovom društvu možete osjetiti oslabljeno ili zakočeno. Kod razvijenih ljudi ćakre su skladno otvorene poput latica cvjetova koji rotiraju. Iako u tijelu postoji na stotine ćakri, uobičajeno se spominje šest dinamičkih središta: Muladhara (1), Svadhisthana (2), Manipura (3), Anahata (4), Višuddha (5), Ajna (6) i jedan statički centar, Sahasrara (7).

Ova središta moguće je na razne načine otvoriti i razviti, najčešće je to kroz tehnike Kundalini Yoge. Ako se ova središta otvaraju bez prethodnog pravilnog i sustavnog pročišćenja, aspirant može iskusiti razne probleme, traume, pa čak i uništiti druge ili sebe. Otvaranjem ovih središta on stječe razne natprirodne (koje su ustvari prirodne) moći. Ali kao što će biti rečeno u poglavlju o moćima, iako prosječnom čovjeku izgledaju fantastično, one su samo poput igre djeteta u vrtiću (da djeci ne bi bilo dosadno), one se moraju koristiti vrlo odgovorno i dobivanje takvih moći ne znači nužno da je čovjek bliže svom krajnjem cilju oslobođenja odnosno samoostvarenja. One mogu predstavljati čak i priličnu barijeru u daljnjem duhovnom razvoju.

Sahasrara je statički centar svjesnosti simbolički smješten iznad tjemena i to je univerzalna rodnica iz koje su proizašle sve stvari, u kojoj sve prebiva i u koju se sve vraća. Na mapi svjesnosti Sahasrara je kruna ili oznaka za Vrhovnog Boga (Brahmana). Apsolutnu Stvarnost (Brahman) ili stanje Istosti, ne u smislu homogenosti niti u smislu nehomogenosti, nego u smislu neizdiferenciranosti svih stanja postojanja/nepostojanja. Iz Sahasrare (izvorišnog centra, iznad tjemena) koja je simbolički prikaz nerazgraničene Svesvijesti – emaniraju sve grublja i ograničenija stanja svjesnosti.
Premda je Sahasrara »cvijet bez latica« ili Brahman (Bog) bez atributa, ona sadrži bezbroj latica ili sve atribute. Sahasrara je prvobitno ishodište vremena, prostora, energije, mase i materije odnosno postojanja. Ona nije ishodište ili izvor u vremenu ili prostoru. Ona je neprouzročeni Uzrok svih uzroka. Tu nema ni ima ni nema, ni tu ni tamo, ni sad ni onda

Na zamišljenom dijagramu ćakri, šest glavnih ćakri ili dinamičkih centara svjesnosti nalazi se ispod Sahasrare ili statičkog centra svjesnosti. Ovih šest glavnih ćakri su energetski vrtlozi ili kotači čije osovine imaju svoje ishodište u centralnom energetskom kanalu suptilnog tijela. Ovaj središnji kanal/meridijan (Sušumna Nadi) korespondira sa središnjim kanalom kičmene moždine pa možemo zamisliti ćakre kao cvjetove čije peteljke (pro)izlaze iz stabljike naše kičme.
Prema nekim shvaćanjima, ove ćakre posredstvom neuroendokrinog sustava (živčanog sustava i žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem) transformiraju suptilne energije u tjelesne.

Muladhara ili korjenska/najniža glavna ćakra nalazi se u području perineuma (međice) i analogna je gonadama (spolnim žlijezdama).

Svadisthana ćakra je u nivou baze mokraćnog mjehura i odgovara (korespondira sa) nadbubrežnim žlijezdama.

Manipura ćakra je u razini pupka i odgovara gušterači.

Anahata ili srčana ćakra (je četvrta brojeći odozdo prema uvis) korespondira sa timusom tj. grudnom žlijezdom; koja postepeno propada nakon puberteta, ali je moguća njena regeneracija zahvaljujući sublimiranju seksualne energije kroz spiritualne prakse/sadhanu.

Višuddha ćakra ili peti centar je u predjelu grla i, u okviru endokrinog sustava grubog fizičkog tijela, u najbližoj je svezi sa štitnjačom i paratiroidnim žlijezdama.

Ajna ćakra je poglavito povezana s mozgom u kojem se nalazi hipotalamus sa hipofizom (koja se naziva i pituitarnom žlijezdom) koja je dirigent u orkestru endokrinih žlijezda.

U mozgu je smještena i epifiza ili pinealna žlijezda. Epifiza je misteriozni monarh neuroendokrinog sustava ljudskih tijela, ali je kod »normalnih« ljudi (većina današnje populacije) zakržljala, degenerirana i ovapnjela ili ispunjena tzv. moždanim pijeskom. Ove regresivne (degenerativne) promjene očituju se nakon puberteta, a posljedica su gubljenja životne sile kroz seksualne želje, misli, emocije (posebice požude, pohote i sl.) i fizičke aktivnosti. Najviše najfinije energije najbrže i najlakše iscuri nadolje kroz seksualne orgazme i to nanosi nenadoknadivu štetu (ženskom i muškom) organizmu, a povrh svega čini nemogućim Kozmički Orgazam, Samospoznaju ili Realizaciju Vrhovnog Boga.

Naravno, nije nužno da se tijekom puberteta ili u bilo kojem drugom životnom razdoblju uspostavi silazni tok seksualne sile ili curenje nervnih Kundalini struja kroz genitalije u vidu osjetilnih užitaka. Moguće je usmjeriti seksualnu energiju ka višim ćakrama i tako je sublimirati u božansku ljubav i božansku svjesnost. Ovo je nazvano Brahmaćaryom, a postiže se praksom Yoge.
Sa rajskim/blaženim stanjem uma vi ste u Nebeskim svjetovima, a sa paklenim/prljavim mislima i željama – vi doživljavate paklene nivoe. Različitim stanjima uma odgovaraju ekvivalentni svjetovi (loke) ili frekvencije postojanja.
Svaka ćakra, ili stanje relativne svjesnosti, nerazdvojno baca svoju sjenu u obliku analognih popratnih razina egzistencije. Primjerice, sa fizičkim stanjem bića odmah (paralelno, sinkrono) se pojavljuje fizički univerzum.

Bog u smislu Apsoluta i Njegova Moć (“Energija”, Sila) ili Kundalini Šakti su zapravo nerazdvojni poput Sunca i sunčeve svjetlosti. Čistim, jednostavnim i svetim stilom življenja podići ćete vaš energetski nivo; i s porastom vašeg energetskog nivoa vaša svjesnost djeluje kroz sve više (superiornije) i više ćakre; tj. Kundalini Šakti se diže uzduž suptilne kičme poput žive u termometru koja se penje s porastom temperature.
Kad se Kundalini uzdigne do Ajna ćakre, Yogi postaje svemoguć/svemoćan i sveznajuć. Ipak, u tradiciji Yoge čak se i to smatra usputnom stanicom do Boga. Naime, Ajna je još uvijek Ajnana ili neznanje.

Tek kad pauk uvuče u sebe sve niti paučine koja izgrađuje sve noumene i fenomene (Univerzum univerzuma), tek kad Sahasrara apsorbira sve energije svih ćakri – jedino je to istinsko Znanje (Jnana). To je Brahmajnana.
To je Spoznaja Spoznavatelja sveg znanja i neznanja.
Zašto smo se zapleli u mrežu imena i oblika? Nema »zašto«. Ipak, da bi ublažili radoznalost nekih ljudi mogli bismo drugom prilkom reći nešto o tome na koji smo se način zapetljali u sve ovo. Ako se upoznate s tim kako ste došli u ovo jadno stanje bit će vam jasno i to kako iz njega možete izaći. Vi zapravo niste uhvaćeni i nemate se iz čega ispetljati; nemate se od čega osloboditi pa ipak vam se pričinjava da ste u ropstvu.
Kundalini Šakti u svom silaznom ili evolutivnom toku razvija um u moždanom centru tj. u centrima mozga.
Um je suptilna materija (tvar ili stvar) koja djeluje kroz mozak sačinjen od grube materije. Mozak je poput TV-prijemnika kroz kojeg se manifestiraju radiotelevizijski valovi tj. vibracije uma ili duha.
Dakle, u Ajna ćakri Kundalini Šakti djeluje kao um.

U grlenoj ćakri (Višuddha) Kundalini Šakti postaje još grublja kondenzirajući se u Element Akašu, a u još nižim i nižim dinamičkim centrima postaje još grublja i grublja formirajući uzastopno suptilne elemente Zraka, Vatre, Vode i Zemlje.
Zrak je podudaran sa srčanom ćakrom (Anahata) i grublji je od Akaše, Vatra je analogna sa pupčanim centrom (Manipura ćakra) i grublja je od Zraka, Voda je grublja od Vatre, a Zemlja je još grublji, najmaterijalniji od pet vječnih Elemenata.

Kod prosječnog čovjeka Kundalini Šakti ili Evolutivna Sila leži uspavana u svom najnižem centru i možete je predočiti (plastično dočarati) sebi kao sklupčanu zmiju utonulu u (zimski) san.
Dokle god Kundalini Šakti prebiva u Muladhara ćakri (najnižem od šest glavnih energetskih centara) takvi ljudi su/ostaju preokupirani samoodržavanjem, hranom/jelom, spavanjem i seksom.
Cilj yogija je probuditi Kundalini Šakti i usmjeriti je ka njenom statičkom centru tj. Sahasrari. To je povratak (prvobitnom) Pra-pra-Izvoru ili svjesna reunifikacija (ponovno sjedinjavanje i sjedinjenje) s Apsolutom, tako da pojedinac prestane ograničavati sebe na kapljicu; da prestane biti (samo-izdvojeni) pojedinac; da prepozna Sebe kao Sveocean Svijesti same po sebi ili u sebi. To je Totalna Sloboda, Mokša ili Samadhi.

Fizičke, emotivne i mentalne nečistoće (prljavštine) su prepreke/barijere na putu Kundalini Šakti do Sahasrare jer onemogućavaju strujanje Kundalinija kroz Sušumna Nadi (središnji energetski kanal suptilnog tijela). Stoga Yogi po svaku cijenu živi maksimalno jednostavnim, čistim, čestitim/poštenim i svetim životom.

Više o buđenju Kundalini Šakti (Evolutivne Sile) kroz transmutaciju seksualne energije možete pročitati u odgovarajućim poglavljima knjige BITI YOGI, autora Swamija Brahmajnananande.