Komunikacija

Komunikacija2018-06-01T22:53:41+00:00

Komunikacija

 

Osnove o dijadama – download (61 preuzimanja) (PDF, 133 kb)

Komunikacija – download (86 preuzimanja) (PDF, 387 kb)

U pripremi:

 1. Komunikacija: Ljubav
 2. Komunikacija: Suočavanje s krizom
 3. Komunikacija: Realnost
 4. Komunikacija: Kako da poboljšate svoje komunikacije
 5. Život: Igre i Krajnja Formula Života
 6. Život: Ljudi su povezani po izboru
 7. Život: Svrha života
 8. Život: Ciklus života
 9. Pomoć: Kako nastupa pomoć
 10. Pomoć: Zašto je pomoć neophodna
 11. Pomoć: Stupnjevi pomoći
 12. Pomoć: Okolina koja podržava