Bhakti Yoga

Yoga božanske Ljubavi ili devocije.

Bhakti Yoga je stvarno, iskreno traganje za Gospodinom, traganje koje počinje, nastavlja i završava s ljubavlju. Jedan jedini trenutak lude, krajnje ljubavi prema Bogu donosi nam vječnu slobodu. »Bhakti«, kaže Narada u svom tumačenju Bhakti-aforizama, »jest intenzivna ljubav prema Bogu« i kad je čovjek posjeduje, onda voli sve od reda i ne mrzi nikoga, te postaje zadovoljan za vijeke vjekova; »Ova se ljubav ne može svesti ni na kakvo zemaljsko koristoljublje«, zato što dok god traju zemaljske želje, ne može se uopće ni javiti takva vrsta ljubavi; »Bhakti je veća od karme, veća od Yoge, budući da je cilj ovih neki određeni opipljivi objekt. Bhakti, međutim, u samoj sebi nalazi smisao, sredstva i svoj cilj.«
Jedna od velikih prednosti Bhakti Yoge jest da je najlakši i najprirodniji način postizanja velikog božanskog cilja. S druge strane, jedan od njenih velikih nedostataka jest da u svojim nižim oblicima često degenerira u strašan fanatizam. No takva opasnost prijeti samo na pripremnom (Gauni) stupnju Bhaktija. Kad Bhakti sazrije i prijeđe u onaj oblik koji se naziva vrhovnim (Para), nema više straha od ispoljavanja fanatizma. Duša koja je svladana tim najvišim oblikom Bhaktija jest preblizu Boga Ljubavi da bi postala sredstvom sijanja mržnje.

Kad bih sve jezike ljudske govorio
i anđeoske,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed što ječi
ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznaje;
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao,
a LJUBAVI ne bih imao – NIŠTA SAM!
(NZ, 1. Korinćanina,13,I-13)