Pranayama

Tajne vladanja energijama daha i zraka
 • Vivation, rebirthing, holotropsko disanje, vatreno disanje, prenatalno disanje
 • Alkemijsko magnetsko disanje: Pratiloma pranayama za upijanje vitalne energije iz zraka. Viloma pranayama ili isprekidano disanje.
 • Uravnotežavanje yanga i yina (parova komplementarnosti, polariteta) tehnikama naizmjeničnog nosnog disanja:
  Anuloma Viloma, Sukh-Purvak ili ugodno ritmičko disanje.
 • Međuodnosi između trajanja udaha, zadržavanja daha nakon udaha, izdaha i privremenog prekida disanja poslije izdaha: sama (1:1:1:1) i visama vritti:
  1:4:2:0; 2:4:1:0; 4:2:1:0; 1:4:2:1; 1:6:3:3; 1:6:4:2; 1:8:4:2 i drugi (među)omjeri.
 • Ritmovi kao što su 12:48:24 sekunde ili 24:96:48 ili 36:144:72 sekunde itd. i njima odgovarajući fenomeni i postignuća.
 • Pravilno disanje znači dugo, uspješno i zdravo življenje.
 • Međuovisnost načina i ritma disanja i stanja svjesnosti.
 • Preduvjeti za bezopasnu praksu naprednijih tehnika pranayame.
 • Meditacija na spontano disanje.
 • Nadgradnja mudri iz Sudarśan kriya-e, Kundalini kriya-e, disanje kroz kosti, carska pranayama, pleksus solaris disanje, disanje za jačanje živčanog sustava, crvena pranayama, vokalno disanje, HA-disanje, pročišćavanje ćakri, ispunjavajuće disanje…
  Napomena: Mi ne podučavamo Sudarśan kriya-u izuzev što neke tradicionalne elemente (mudre i ostalo) koji su ukomponirali u tu suvremenu tehniku katkad koristimo za pripremu početnika za naprednije tehnike, a najčešće čak ni to. Primjerice, umjesto prve tri mudre uključene u Sudarśan kriyu (koje primarno djeluju na fizičko tijelo), mi koristimo Dirgasvasa śarira mudru koja objedinjuje učinak sve te tri mudre pa nastavljamo s mudrama koje (nadilaze domet spomenutih mudri u smislu da) primarno djeluju na suptilno tijelo i Sušumna nadi, a koje nisu uključene u Sudarśan kriyu. (Ovdje valja napomenuti da su nadiji psihički živci, a ćakre psihički centri koji ne pripadaju fizičkom tijelu nego suptilnom tijelu.) Na skali suptilnosti djelovanja mudre su negdje između asana i pranayame s tim da treba uzeti u obzir da postoje razne kategorije mudri pa ova izjava ne vrijedi baš za sve njih. Mi cijenimo Sudarśan kriyu i slične tehnike jer mogu poslužiti kao »odskočna daska« ili kao uvod (»za zagrijavanje«) u serije naprednijih praksi koje se na njih mogu nadovezati. Mnogima možemo preporučiti Sudarśan kriyu no ona nije neophodan uvod niti preduvjet za ono što mi nudimo.
 • Bandhe (energetski pečati) ili zatvaranja izlaznih »ventila« (odlaznih kanala) tj. »otvora« kroz koje čovjek gubi životnu energiju.
 • Mudre su psihofizički stavovi i preusmjeravanja energetskih tokova.
 • Tradicionalne tehnike pranayame (ovladavanja životnom silom) uz pomoć kontrole disanja/daha: Surya (Sunce) i Ćandra (Mjesec) Bhedana, Ujjayi (pobjedničko/pobjedonosno, koje donosi uspjeh), Śitkari, Śitali, »Kobrini« dahovi, Babaji-jeve kriye, Kapalabhati (»blistava lubanja«, tehnike za pročišćenje mozga i uma). Bhastrika (»kovački mijeh«, I – V stupanj), Bhramari (»zujanje/brujanje pčela«, sve varijante), Murćha (trans/nesvjestica), Plavini (lebdenje)… Zadobivanje željenih psihičkih kvaliteta posredstvom pranayame.
 • Pranayama kao pročistač tijela, nadija (energetskih vodiča u suptilnom tijelu) i uma: Nadi Śodhana udružena s autosugestijama odnosno pozitivnim idejama/imaginacijama.
 • Pranayama kao sredstvo za buđenje/uzdizanje Kundalini Śakti (primarne moći u čovjeku) tj. ekspanziju svjesnosti.
 • Kombinirane tehnike (bandhe, mudre, kriye) kao što su npr. Maha Veda (»veliko znanje«), Maha Bheda (»veliko prodiranje/prodor«), Akaśi Mudra, Viparita Karani Mudra kao Mudra Besmrtnosti (koja, pored ostalih učinaka, ima i učinak podmlađivanja) i ostale.