Mantra intenziv (MI)

Priprema prije ovoga Intenziva je poželjna:

Jedite umjereno samo čistu hranu, ograničite spavanje, zaokupite um Uzvišenim (npr. ponavljajte AUM) i budite u celibatu.

 • Tamasika (tromi, inertni, tupavi, mračni, neznalački) ljudi moraju proći kroz prvi stupanj ili nižu Yogu da bi bili sposobni za uspješnu praksu uzvišenije Yoge. Niža (Purva) Yoga je poznata kao Karma Yoga (Yoga akcije), Hatha Yoga (Sjedinjavanje mjeseca i sunca), Siddha Yoga, Śiva Yoga, Tantra Yoga i pod raznim drugim imenima. Pod Tantra Yogom ovdje ne podrazumijevamo degenerirane seksualno-magijske prakse nekih sljedbi Vama Marge (Put lijeve ruke) jer: Yoga je antonim kopulaciji. Silazni tok seksualnih fluida je suprotnost Yogi i nazvan je Bhoga (svjetovnost). Rezultat istrajavanja u Bhogi je Roga tj. bolest, propadanje…
 • Preporučujemo vam da (barem u ovom pripremnom periodu te za vrijeme MI) apstinirate od seksa čak i u mislima. Odbacite svaku spolnu želju preusmjeravajući svjesnost na Svevišnjeg, na Gurua kojeg poštujete i na vašu Gurumantru (Mokša-mantru dobivenu od Gurua).
  Brahmaćarya znači prebivanje u Svevišnjem Bogu (Brahman-u).
  Brahmaćarya također znači božanski odn. majstorski učitelj (aćarya).
  Brahmaćarya isto tako znači ovladavanje/majstorstvo nad kreativnom silom.
  Seksualna energija je stvaralačka. Kad seksualna energija curi nadolje ona stvara djecu. Kad se preusmjeri uzduž kičme postajete kreativni i kad pojuri uvis prema glavi preobražavate se iz čovjeka u natčovjeka, u Yogija.
 • Odmah počnite svakodnevno ponavljati AUM: započnite s 500 ponavljanja prvog dana za što će vam trebati 10 do 20 minuta vremena. Idućeg dana ponavljajte 600 puta, sljedećeg dana 700 itd. dok ne dođete do 1200. Ne morate 1200 puta ponoviti mantru u jednom navratu nego, ako vam je tako lakše, višekratno tijekom dana/noći.
 • Izgovarajte AUM glasno, ili (osobito ako su drugi ljudi u blizini) šapatom tj. tek toliko glasno da sami sebe čujete. AU će se pri izgovoru možda stopiti u O i to je u redu. M treba biti barem triput duži od AU.
  Vibrirajte/intonirajte AUM (OM) više puta pri svakom izdahu. Dok vibrirate MMM…, izdišite kroz nos. Pri udahu, vibrirajte AUM mentalno.
  A označava Stvoritelja, U Održavatelja, a M Preobrazitelja.
  A vibrira uglavnom u grudima, U je najnaglašeniji u području grla, a M najjače rezonira u glavi.
 • Dok izgovarate AUM možete svoju pozornost usmjeravati neko vrijeme na neku od glavnih ćakri, pa neko vrijeme na susjednu, pa zatim na sljedeću itd. Ćakre zamišljajte kao blistave vibrirajuće svjetlosne kugle.
  Ako ne želite šetati pažnjom dolje-gore kroz energetske centre, možete zadržati pozornost samo na srčanoj ćakri vizualizirajući svjetlo u grudima. Oči su poluotvorene. Ne trebate gledati ni u što. Ne trebate sjediti u padmasani/kamalasani ili u vajrasani (ili u nekom drugom preporučenom položaju) ako vam te pozicije još nisu udobne. Takvim položajima dajte prednost nakon što ovladate njima toliko dobro da vam budu laki/prirodni pa vam ne odvlače pažnju od mantre. Radite mantra japu na opušten način s minimum napora volje. Umjesto da vi (ego) silom radite (prakticirate, izvodite) ponavljanje mantre, dozvolite da ona sve više radi s vama i izvede vas iz umovanja.
 • Sve zlo nestaje iz srca onog koji nosi sunce u svojim grudima, koji drži božansko u svom srcu. Imajte sunce u svom srcu i loše stvari će nestati preobrazivši se u dobre, i dobre će također nestati postavši božanske. Samyamom na srce Yogi postiže znanje o duhu drugih, a samyamom na blistavu svjetlost znanje o ovom svijetu (uključujući i stvari koje su nevidljive, udaljene, skrivene, suptilne…) i o suptilnim svjetovima.
 • Pri izgovaranju Mantre, dozvolite neka energija teče kroz vaše tijelo i um.
  Držite pažnju na izgovaranju AUMMMMMMM… (ili OOMMMMMMM…) i dozvolite da energija zvuka i disanja slobodno struji…

  U slučaju jakog parcijalnog dizanja Kundalini Śakti, obratite se vašem Guruu radi pomoći i savjeta. Teškoće povezane s buđenjem Kundalini Śakti samo bi se pogoršale/zakomplicirale ako bi ih pokušali ukloniti uobičajenim lijekovima današnje zvanične znanstvene medicine. Umjesto toga trebate ukloniti te probleme posebnim tehnikama kao što je pranayama u kojoj se udiše kroz obje nosnice pa se nakon zadržavanja daha izdiše u pojedinim ciklusima samo kroz desnu nosnicu, a u preostalim ciklusima kroz lijevu. Hladne kupke, primjena hladnih obloga (kaupinum s ledom, vidi fusnotu 251) na anus i genitalije te hrana i piće koji rashlađuju – pomoći će kod krize u celibatu zbog suviška vrućih struja.
 • Prakticirajte Japu (mrmljanje mantre) ne kao puko fizičko mumljanje nego iskreno i s osjećajem i punom svjesnošću Božanskog.
  Osjećajući čistoću srca uz iskrenu aspiraciju prema uzvišenoj svrsi, mantrajte s ljubavlju (= prema). Nemojte se spetljati s ljudima i organizacijama upletenim u sumnjive tantričke i magijske/okultne prakse, ni onima koji se bave iscjeljivanjem i molitvama za druge kako bi ih izveli na (ono za što oni misle da je) pravi put. Miješajući se s takvim ljudima, postat ćete konfuzni i skrenuti s puta Istine. Uspostavite vezu i njegujte/održavajte povezanost s drugim studentima vašeg Gurua. Imajte vjere u svojeg Gurua te u Mantru koju vam je dao.
 • Značenje OM-a je sâm Svevišnji Bog. OM je Svevišnji Bog očitovan kao zvuk. OM, ili zvuk Svevišnjeg Boga, uvodi vas u Beskrajnu Moć, Savršeni Mir i Bezuvjetno Blaženstvo.
  Nakon 15-ak dana glasnog ponavljanja Mantre OM tako da je opetujete veći broj puta pri svakom izdahu (i mentalno pri svakom udahu), sljedeća tri tjedna nastavite tako da pri svakom izdahu intonirate OM samo jednom (i također samo jednom tokom svakog udaha). Nakon 21. dana ovakvog rada možda biste mogli prijeći na vibriranje OM-a šapatom i, konačno, na mentalna ponavljanja.

Na ovaj način, postepeno prelazite na sve više i više oblike rada s Mantrom.
Još viši oblik mentalnog rada s Mantrom je “slušanje” Tišine iz koje Mantra izvire i u koju uvire. Drugim riječima, svjesni ste pauze između svakog pojedinog mentalnog izgovaranja Mantre: Osjećate kako se Mantra oblikuje iz Praznine, odjekuje u Praznini i vraća se u tu istu Prazninu iz koje se (je) i formirala.

Kompletan tekst – download (PDF, 175 kb)