Tehnike vladanja energijom

Kako su drevni carevi i prastari mudraci ovladali umijećem življenja?

INDRIYA SADHANA ili TEHNIKE VLADANJA ENERGIJOM su 10 tehnika uz pomoć kojih pojedinac ovladava tokovima životne sile/snage koja teče kroz 5 osjetila i 5 organa za akciju. One omogućavaju pojedincu da postepeno ovlada tijelom, osjećajima i umom, i tako uspostavi kontrolu nad svojim životom i smrću.
Ako ste puno toga probali i ništa nije djelovalo, bez brige, ovo će biti djelotvorno. Ovo će biti učinkovito čak i ako ste prije pokušavali razne stvari i navikli na neuspjehe.

U roku od jedne godine svakodnevnog (po pola sata dnevno) prakticiranja ovih tehnika pojedinac stiče odlučnost, povećava seksualnu moć, postiže popularnost i dobru poslovnu sreću, stječe sigurnost, ostvaruje briljantno zdravlje, te svjetovni (i nakon toga i spiritualni) uspjeh i sreću i, naizgled spontano, ispunjenje želja.

Nakon toga, postupno dolaze sve veće i veće sposobnosti. Grubi univerzum je konkretizacija suptilnog uma: Fizički svijet je kristalizacija naših želja, mîsli i osjećaja. Ovladavajući tijelom ili onim čega je svjestan, pojedinac postupno osvještava i ono čega je trenutačno nesvjestan.
Ovladavši tijelom čovjek uspostavlja i vlast nad cijelim umom i čitavim svemirom.

Osim samih tehnika Swamiji će prezentirati i principe koji leže/stoje u osnovi ovih tehnika:

  1. Principi povezivanja sa Univerzalnim Izvorom Božanske Energije:
    • princip sublimacije/oplemenjivanja seksualne energije
    • princip elevacije ili poboljšanja (kvalitete) i pojačanja energetskog tôka
    • princip ispravnog življenja: pravila Pridržavanja i Uzdržavanja i moći koje se razvijaju/oslobađaju zbog korektnog ponašanja.
  2. Princip koncentracije ili usredsređivanja/usmjeravanja strujanja energije.
  3. Princip prolaska kroz razvojnu krizu i trostruka čistoća (tijela, nadija i uma).

“UNUTARNJE” TEHNIKE kao što su mentalno ponavljanje mantre ili fokusiranje pozornosti na zamišljene slike ili/i imaginarne zvukove su dobre tehnike, no one pretpostavljaju da ste već prerasli tjelesna i emotivna iskušenja. Ako ste dosad prakticirali takve tehnike (npr. TM, mantra japa, mentalna vizualizacija itd.) uvjerili ste se da je napredak moguć u onoj mjeri u kojoj imate kontrolu nad svojim tjelesnim umom. To je razlog zašto se ljudi koji pokušavaju Raja Yogu (i slične vrhunske tehnike Meditacije) obično, nakon nekog vremena, obeshrabe i padnu.

Primjerice, nakon nekoliko mjeseci prakse njihov seksualni potencijal postane toliko jak da uviđaju da nad njim nemaju nadzor. Oni podliježu iskušenjima i srljaju u propast jer nisu najprije ovladali energijom koja teče/struji kroz osjetila i organe akcije.
Stoga, oni su robovi probuđene kreativne energije umjesto da budu Gospodari posljedica i uzroka. Da bi(ste) bili u stanju da ustanete (proklijete, izrastete) i održite kontinuiran razvoj vaše svjesnosti – prakticirajte Tehnike Vladanja Energijom; da bi Vaš život bio Vaš progres/prosperitet.

Probudite Se!