S, Š

ŠABDA : Zvuk, riječ.

SADHAKA : Praktičar duhovnih vježbi. Onaj koji traži Boga. Čovjek koji primjenjuje spiritualne upute u svakodnevnom životu.

SADHANA : Nastojanje, duhovna praksa. Metode i putevi za pročišćenje uma/duha te postizanje koncentracije pozornosti. Da bi se KUDALINI ŠAKTI mogla skroz podići neophodna je čistoća tijela, NADIJA i duha. Tome služi Sadhana.

SADHU : Sveti čovjek, svetac.

SAGUNA : Koji se odnosi na pojave, forme; koji ima osobine/oblik, obilježja, atribute.

SAHASRARA : »Lotos s tisuću latica«, statički centar KUNDALINI ŠAKTI. To je statički centar na vrhu glave koji se često pogrešno naziva ćakrom, no ĆAKRE su dinamički centri. Uzdižući se do ovog krunskog/tjemenog centra Kundalini Šakti apsorbira energije sviju šest ćakri. Kad se Šakti posve uzdigne do Sahasrare, pojedinac postiže Nirvikalpa Samadhi tj. stapa se u najvišoj Sebesvijesti.

ŠAKTI : Sila, moć, snaga, energija.

SAMADHI : Najviše stanje svijesti odnosno duboka apsorpcija duha u božanskom tj. u najvišem Ja. Sjedinjenje s božanskom sviješću kad znanje, znalac i predmet znanja postaju jedno; 8. stupanj Raja yoge. Razlikujemo NIRVIKALPA SAMADHI i SAVIKALPA SAMADHI. Savikalpa Samadhi je doživljavanje Boga pomoću forme (s oblikom) pri čemu individualnost ne nestaje skroz već nešto dualnosti preostaje.

ŠAMBHAVI MUDRA : Zurenje (trataka) u centar između obrva.

SAMSARA : Iluzija svijeta tj. svijet kao optok/kruženje sviju bića kroz rođenje, rast, propadanje, smrt, posmrtno stanje i ponovno rođenje. »Kotač« rađanja i umiranja.

SAMSKARE : Otisci u memoriji (vidi: ĆITTA). Svaka želja i misao ostavlja u memoriji impresije/utiske koji se kasnije opet pojavljuju kao sudbina: »Što si sijao, to ćeš žeti.«

SANATANA : Vječno; ono što je bilo, što jest i što će biti.

SANKALPA : Odluka, čvrsta namjera, želja.

SANNYASA : Odvezanost/okrenutost od svijeta. Savršeno odricanje.

SANNYASIN : Čovjek koji živi u svijetu, ali svijet ne živi u njegovom umu. Osoba koja se zavjetovala na celibat i živi jednostavnim i svetim životom. Zakletva celibata mu omogućava »seks«/sjedinjenje sa Svevišnjim Bogom.

ŠANTI : Mir, spokoj, odsustvo misli i želja.

SANTOŠA : Unutarnje zadovoljstvo neovisno od vanjskih okolnosti.

SARASVATI : Vidi: NADI.

ŠARIRA : Tijelo.

ŠASTRA : Sveti spisi kao zbir božanskog autoriteta. Šastre su opći naziv za svete knjige i učenja (upute, savjete, pravila, naredbe, itd.) najviših autoriteta. Vidi: ŠRUTI.

SAT : Istina, Realnost, Apsolutno biće/postojanje.

SAT-ĆIT-ANANDA : Apsolutna istina-svijest-blaženstvo. Apsolutna egzistencija, spoznaja i blaženstvo.

SATGURU : Istinski duhovni učitelj.

SATSANG : Dodir/zajedništvo s istinom, druženje sa spiritualnim divovima (onima koji su realizirali istinu). Prezentacija/isijavanje istine uslijed prisustva duhovno razvijene osobe odnosno pojedinca koji je iskusio Boga ili Istinu. Druženje s čistim i svetim čovjekom.

SATTVA : Čistoća, sklad, svjetlost, znanje, ravnoteža, vrlina.

SATYA : Istina, istinoljubivost.

SIDDHI : Natprirodne sposobnosti. Moći koje se očituju kada se Šakti popne do pete (grlene) ili šeste ĆAKRE. Kad probuđena evolutivna sila djeluje u međuobrvnom/moždanom centru, yogi je kadar demonstrirati sve čarobnjačke moći.

ŠIVA : Rastvoritelj nečistoća. Jedna od brojnih personifikacija Apsoluta. Jedan od simbola najviše svijesti. Šiva simbolizira statički aspekt KUNDALINI ŠAKTI, a Kundalini Šakti dinamički aspekt Šive odnosno Apsoluta.

SO HAM : »To sam ja«, jedna od MANTRI u VEDANTI.

ŠRADDHA : Povjerenje, samopouzdanje; vjera u put, učitelja, u sebe.

ŠRUTI : Otkrivenja (doslovce: ono što je čuto). Šruti-ji su najviša klasa svetih spisa, uključujući Vede. Niža klasa su smriti-ji (doslovce: sjećanja). Zbirni naziv za svete spise su ŠASTRE.

SUKŠMA : Suptilno, astralno.

ŠUDRA : Radnik, pripadnik kaste koja služi Bogu svojim radom.

SURYA : Sunce.

SURYA NAMASKARA : Pozdrav Suncu.

SUŠUMNA : Centralni energetski meridijan koji se proteže unutar kralježnice. Vidi: NADI.

SUTRA : »Nit«, izreka.

SVADHISTHANA ĆAKRA : Energetski centar u predjelu spolnih organa. Vidi: ĆAKRA.

SVADHYAYA : Čitanje i studij svetih tekstova.

SWADHARMA : Osobna DHARMA. Prava i dužnosti kaste (VARNA) i AŠRAME (životnog stadija, razdoblja u kojem se netko nalazi u životu s obzirom na svoju kronološku dob tj. mladost ili starost).

SWAMI : SANNYASIN koji nije ograničen ni na jednu vjeroispovijest. Gospodar. Koristi se da označi Boga kao ‘Gospodara’; također za spiritualnog učitelja, bilo da je postigao ili nije ma koje više stanje. Može se upotrijebiti i kao izraz poštovanja, a da bi se to naglasilo na kraju dodajemo sufiks JI: SWAMIJI.

T

TAMAS : Tama, neznanje, tromost/inercija.

TAPAS (TAPASYA, TAP) : Toplina, askeza, stroga samodisciplina. Vježbe za savladavanje egoizma i uklanjanje identifikacije s tijelom.

TATTVA : Element, bit, načelo.

TAT TVAM ASI : To si ti : MANTRA u VEDANTI.

TITIKŠA : Izdržljivost, čvrstina, odvažnost.

TRATAKA : Tehnika fokusiranja očiju na neki objekt, mjesto ili točku. Npr. zurenje u centar između obrva s punom pozornošću i bez ikakvih misli. Također postoji i unutrašnja trataka u kojoj se praktičar koncentrira na neki imaginarni entitet.

TURIYA : Sinonim za NIRVIKALPA SAMADHI koji je potpuna budnost u dubokom snu tj. stanje totalne svijesti.

U

UDDHIYANA BANDHA : Tehnika Hatha yoge koja se prakticira za vrijeme zadržavanja daha nakon udaha (ili nakon izdaha) potiskivanjem abdominalnog zida (trbušne stijenke) prema kičmi i istovremeno prema gore kako bi se pojačao uzlazni tok životne energije.

UPANIŠADE : Vidi: VEDANTA.

UPARATI : Odustajanje od želja.

UTPATTI : Stvaranje.

V

VAĆANA : Govor.

VAIRAGYA : Odricanje, nevezanost za svjetovne želje.

VAIŠYA : Pripadnik kaste poljoprivrednika i trgovaca. Njihova je DHARMA skrb za materijalno blagostanje vlastite obitelji i šire zajednice.

VANAPRASTHA : Onaj koji živi povučeno. Treći životni stupanj, stadij (vidi AŠRAMA) kada je bračni par predao svu odgovornost djeci, a zatim se (jedan ili oboje) povuku u osamu radi SADHANE.

VARNA : Kaste. Prirodna sklonost ljudi da se udružuju u grupe u skladu s afinitetima i nivoom svjesnosti. »Jednak sa jednakima.« Prema nivou kreativnosti/sposobnosti razlikujemo četiri staleža: Brahmana (bogoosobe), Kšatriya (ratnici/junaci i oni koji vode tj. upravljaju za opću dobrobit), Vaišya (koji doprinose većinom kroz povećanje materijalnog blagostanja zajednice) i Šudra (oni koji pomažu drugima pretežno fizičkim radom/služenjem).

VASANA : Skrivene želje tj. latentne sklonosti koje imaju tendenciju da se očituju/pokažu. Utisci prošlih percepcija u podsvijesti.

VEDE : Spoznaje vidovitih. Otkrivenja mudrih. Najstarije indijske predaje koje su kasnije dobile formu svetih zapisa.

VEDANTA : Jedan od šest sustava indijske filozofije, posljednja poglavlja VEDA poznata i kao učenja UPANIŠADA.

VIDYA : Znanje, nauk.

VIJNANA : Znanost, učenje.

VIŠNU : Bog kao sveprožimajući održavatelj i zaštitnik univerzuma.

VIŠUDDHA ĆAKRA : Centar pri dnu grla.

VIVEKA : Sposobnost razlučivanja.

VRITTI : Val, vrtnja; u yogi pokreti uma koji smetaju yogiju. Vidi: ĆITTA VRiTTI.

Y

YAMA : Prvi stupanj Aštanga (=osmerostruke) yoge čijih se prvih pet stupnjeva nazivaju Hatha yogom (sjedinjavanjem Sunca i Mjeseca), a vrhovna tri stupnja Samyamom odnosno Raja yogom (kraljevskom yogom). Niyama se sastoji od pet glavnih pravila uzdržavanja: 1) Ne-nasilje proizašlo iz ljubavi prema drugima kao prema samom sebi, 2) Istinoljubivost tj. uzdržavanje od laganja, 3) Ne-krađa tj. ne-skrivanje istine, 4) BRAHMAĆARYA, 5) Nevezanost.

YANTRA : Simbolički geometrijsku crtež.

YOGA : Jedinstvo i načini ostvarivanja Jedinstva. Sjedinjenje ograničenog Ja s neograničenim. Duboka koncentracija ili upijenost/apsorpcija uma u svenadilazeće onostrano. Povezivanje duha/uma s najvišim Ja. S obzirom da um/duh ima četiri osnovne sposobnosti (htjeti, osjećati, misliti, sabrati se) praktičar/aspirant može imati težište (fokus ili naglasak) na nekom od četiri glavna puta:

  • Karma yoga tj. put nesebičnog rada. Rad posvećen Bogu, u kojem ne brinemo o rezultatima, sredstvo je približavanja Bogu. Za Karmija (Karma-yogija) cilj je jednako bitan kao i sredstva/načini njegovog ostvarivanja, on radi zbog rada samog.
  • Bhakti yoga je put predaje Bogu s ljubavlju. Bhakta (Bhakti-yogi) svoj prirodni osjećaj ljubavi okreće/usmjerava prema Bogu. Bhakti smatra sudbinu od Boga danom i ne odupire joj se. »Neka se Tvoja volja obistini.«
  • Raja yoga je kontrola uma kroz mentalnu koncentraciju ili sabranost pozornosti. To je vrlo sistematski i najznanstveniji put ovladavanja umom.
  • Jnana yoga je praktična filozofija. Jnani (Jnana-yogi) stalno razlučuje stvarno od relativnog i odbacuje relativno/neistinito tj. nalazi utočište u Istini/Realnosti. Uz pomoć razuma Jnani odbacuje svoje lažno Ja te nadišavši (čak i) sam razum otkriva svoje istinsko Jastvo.

YOGA NIDRA : Yogijska relaksacija odnosno svjesno (budno, lucidno) sanjanje yogija.