Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
Što je to Yoga?
Ne čekaj da sva voda proteče
Yoga kao način življenja
Guru i njegova uloga
Čemu potreba za istinskim Guru-om
Vedski spisi
Putevi do cilja
Hatha Yoga
Karma Yoga
Bhakti Yoga
Jnana Yoga
Raja Yoga
Koncentracija
Vježba koncentracije
Trataka
Moći Yogija
Samadhi
Prehrana Yogija
Kundalini Šakti
Ćakre
Sažetak spiritualnih instrukcija
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

Vježba koncentracije

Ova vježba ima za cilj stimulirati komunikaciju između obje hemisfere mozga i povećati sposobnost koncentracije što su i osnovni ciljevi nekih yogičkih tehnika kao što su npr. naizmjenično nosno disanje (anuloma viloma), koncentracija na plamen svijeće i sl. Prednost ove tehnike je u tome što praktikant ima povratnu informaciju o uspješnosti njegove prakse što i nije zanemarivo.


Potrebno je uzeti sliku dva kruga (dolje) i staviti je na oko 1m ispred sebe u ravnini očiju. Gledajući u prostor između krugova potrebno je »prekrižiti« oči da bi došlo do promjene fokusa. Kada do toga dođe vidjet ćete 4 kruga. Potrebno je 'natjerati' pogled tako da se u sredini vidi JEDAN KRUG SA BIJELIM KRIŽEM. Viđenje slike križa je dokaz da lijeva hemisfera mozga (povezana sa desnim okom) komunicira sa desnom hemisferom (povezanom sa lijevim okom) i obratno. Na početku će se križ gubiti i biti nestabilan. Najbolje je početi sa nekoliko minuta takve prakse i postepeno povećavati vrijeme svaki tjedan. Kratka i intenzivna koncentracija se čini boljom od duže i isprekidane.

Ova vježba osim spomenutog ima utjecaj i na sposobnost viđenja aure i povećanje bioenergetskog potencijala. Za one koji žele razviti svoje sposobnosti viđenja aure potrebno je da prošire vježbu sa sljedećim elementom: održavajući sliku križa potrebno je postati svjestan i ostala dva kruga prativši ih perifernim vidom. Oko obojanih krugova pojavit će se njihove aurične boje. Kada postanete sposobni analizirati svoju okolinu koristeći periferni vid i održavajući sliku križa bit ćete spremni vidjeti i čitati auru. Više o ovoj i drugim tehnikama za viđenje aure na: http://ourworld.compuserve.com/homepages/health_/seeau.htm


Vrh stranice