Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
Što je to Yoga?
Ne čekaj da sva voda proteče
Yoga kao način življenja
Guru i njegova uloga
Čemu potreba za istinskim Guru-om
Vedski spisi
Putevi do cilja
Hatha Yoga
Karma Yoga
Bhakti Yoga
Jnana Yoga
Raja Yoga
Koncentracija
Vježba koncentracije
Trataka
Moći Yogija
Samadhi
Prehrana Yogija
Kundalini Šakti
Ćakre
Sažetak spiritualnih instrukcija
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

Raja Yoga

Kraljevska Yoga, obuhvaća osmerostruki proces koji na znanstven i precizan način vodi ka postizanju Nirvikalpa Samadhi-ja (nadsvjesno stanje, prosvjetljenje).


Raja Yoga je kraljevski aspekt Yoge jer podrazumijeva da ste nadišli fizička i astralna stanja bića i egzistirate na Nebeskom nivou ili razini postojanja. Raja Yogi je toliko posvećen Svevišnjem da mu predaje sve svoje i samoga sebe ili bar sve ono što misli da jest i da bi možda mogao biti. On je prethodno dobro pripremljen kroz praksu Hatha Yoge za dostizanje Raja Yoge u kojoj nastupaju supramentalne percepcije, tj. vizije totalnog jedinstva. Poniranjem u sebe samoga i poznavanjem prirode svoga duha i tijela, raja yogi se učvršćuje u svojoj neizmjernosti i postaje upravljač svojih čula i fizičkog svijeta kojim je okružen. Uspostavivši kontrolu nad unutrašnjim i vanjskim utiscima, raja yogi uspijeva da izdvoji Sebe od ne-Sebe, da oživi uspavanu energiju koja u njemu leži kao čisti oblik prirode i da se naposljetku poistovjeti sa najvišim univerzalnim bićem - sa Ishvarom.

Raja Yoga je osmerostruki proces(ASHTANGA) koji se sastoji od:

 1. YAMA (uzdržavanja):
  • Ahimsa - nenasilje
  • Satya - nelaganje
  • Asteya - nekrađa
  • Brahmaćarya - celibat
  • Aparigraha - neposesivnost, nevezanost

 2. NIYAMA (pridržavanja)
  • Sauća - čistoća
  • Santoša - zadovoljstvo
  • Tapas - samodisciplina
  • Svadhyaya - studiranje svetih spisa
  • Išvaraprandhana – težnja/aspiracija ka Istini, predanost Bogu

 3. ASANE - fizičke vježbe istezanja

 4. PRANAYAME - vježbe disanja

 5. PRATYAHARA - povlačenje osjetila od vanjskih objekata

 6. DHARANA - koncentracija

 7. DHYANA - meditacija

 8. SAMADHI - nadsvjesno stanje

Svi ovi različiti stupnjevi Yoge imaju za cilj da nas odvedu u nadsvjesno stanje ili samadhi. Budite pažljivi i strpljivi i nemojte pokušavati protrčati kroz ove stupnjeve i odmah željeti ući u Samadhi. Što više poklonite pažnje procesu pripreme kroz Yamu i Niyamu, to ćete manje problema imati sa višim stupnjevima i vaš napredak će biti stabilniji. Da bi na znanstven način postigli samadhi, neophodno je da prođemo kroz sve etape Raja Yoge.

Vrh stranice