Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
Što je to Yoga?
Ne čekaj da sva voda proteče
Yoga kao način življenja
Guru i njegova uloga
Čemu potreba za istinskim Guru-om
Vedski spisi
Putevi do cilja
Hatha Yoga
Yama i Niyama
Suryanamaskar
Asane
Mudre i Bandhe
Pranayama
Karma Yoga
Bhakti Yoga
Jnana Yoga
Raja Yoga
Prehrana Yogija
Kundalini Šakti
Ćakre
Sažetak spiritualnih instrukcija
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

Suryanamaskar

Pozdrav Suncu


U Hindu mitologiji, Bog Sunca je obožavan kao simbol zdravlja i besmrtnosti. Rig Veda govori: »Surya (Sunce) je Duša svih živih i neživih bića/stvari«. Pozdrav Suncu (Suryanamaskar) je u svom izvornom obliku, niz pokreta u slavu Boga Sunca, koji se tradicionalno izvode tako da smo licem okrenuti Suncu. S vremenom, svaka od ovih 12 pozicija, dobila je svoju bija mantru kojom se slave svi aspekti Boga Sunca.

Pozdrav Suncu je vrlo graciozna sekvenca od 12 položaja koji se izvode u neprekinutom slijedu. Svaki položaj, prirodni je nastavak onog prethodnog, istežući tijelo na različite načine, uz ritmično svjesno disanje. Svaki položaj je jedan udah ili izdah (ili, u naprednijim varijantama, kontinuirano zadržavanje daha tijekom više uzastopnih položaja). Ako se redovno prakticira, Pozdrav Suncu je od neprocjenjive vrijednosti za razvoj fleksibilnosti cijelog tijela i ravnomjernu raspodjelu prane (životne energije). Ova vježba je vrlo dobar uvod i priprema za Asane.

Pozdrav suncu Vrh stranice