Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
Standardno yogičko disanje
Naizmjenično nosno disanje
Ujjayi pranayama
Pranayama sublimiranja seksualne energije
Sat Kriya
Meditacija na spontano disanje
Osobno iskustvo sa seanse Rebirthinga
Jala Neti
Dodatni tekstovi
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

Dodatni tekstovi


Dodatne tekstove o tehnikama disanja naći ćete u bibiloteci Yoga Centra pod naslovom
Swami Brahmajnanananda: Energizirajuće disanje, te u 21. poglavlju Yoge Budnog Sanjanja istog autora.

Vrh stranice