Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

Biblioteka


 • Swami Brahmajnanananda: Yoga Budnog Sanjanja i Astralna Projekcija -   download (PDF, 1947 kb)
 • Aštavakra samhita/gita - download (PDF, 239 kb)
 • Śankaraćarya: Atma-Bodha (Znanje o Jastvu) - download (PDF, 401 kb)
 • Śankaraćarya: Aparokšanubhuti (Direktno Viđenje Stvarnosti) - download (PDF, 176 kb)
 • Učenje Ramane Maharšija:
  1. T. M. P. Mahadevan, M. A., Ph.D.: Bhagavan Ramana Maharši - download (PDF, 263 kb)
  2. Ramana Maharši: Samoispitivanje - download (PDF, 300 kb)
  3. Ramana Maharši: Tko sam ja? - download (PDF, 137 kb)
  4. Ramana Maharši: Duhovno uputstvo (Spritualna instrukcija) - download (PDF, 289 kb)

  5. U pripremi:
  6. Esencija/srž uputa (Upadeša Saram)
  7. Otkrivena Istina: Realnost u 40 stihova + Dodatak
  8. Razgovori s Ramana Maharšijem
 • Orlov dar - razgovor sa Carlosom Castanedom - download (PDF, 142 kb)
 • Telepercepcija (Remote Viewing) - download (PDF, 121 kb)
 • Swami Brahmajnanananda: Astrokoncepcija i Astrokontracepcija - download (PDF, 2015 kb)
 • Yogeśwar Muni: Poboljšajte zdravlje - download (PDF, 157 kb)
 • Hagiografije - download (PDF, 542 kb)
 • Osnove o dijadama - download (PDF, 133 kb)
 • Komunikacija - download (PDF, 387 kb)
 • Bogatstvo - download (PDF, 283 kb)

 • Swami Brahmajnanananda: Energizirajuće disanje
  1. Poboljšajte disanje - download (PDF, 214 kb)
  2. O Preporađanju (Rebirthing) i Pranayami - download (PDF, 126 kb)
  3. Preporodi se: O relaksaciji i rebirthingu - download (PDF, 298 kb)
 • Bhagavad-Gita (Pjesma Gospodnja) - download (PDF, 298 kb)

 • Swami Narayanananda: Univerzalna Religija, Mudrost i Temelji Univerzalne Religije - download (PDF, 266 kb)

 • Swami Narayanananda: Tajne kontrole uma - download (PDF, 401 kb)

 • Swami Narayanananda: Primarna moć u čovjeku ili Kundalini Shakti - download (PDF, 459 kb)

 • U posjetu dr. Calligarisu - download (PDF, 183 kb)


* * *

U pripremi

 • Darmapada (Dharma-pada, Staza Savršenstva)
 • Mahamudra (Eliminiramnje mraka neznanja Velikim pečatom Praznine)
 • Prenošenje duha duhom (prema Huang Po-u)
 • Franz Bardon: Put do istinskog adepta

 • Prosvjetljenje ili direktno iskustvo istine
  1. Prosvjetljenje
  2. Vi i univerzum misli
  3. Nivoi prosvjetljenja i savjet za rađenje tehnke prosvjetljenja
  4. Otkriće Jastva i svjesnost Boga
  5. Povodom 25. obljetnice Intenziva prosvjetljenja
Vrh stranice